Yükseköğretim Kalite Kurulu 2 sözleşmeli personel alacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu 2 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 11 temmuz 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 02 Temmuz 2024 00:40, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 08:50
Yükseköğretim Kalite Kurulu 2 sözleşmeli personel alacak

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığından:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar:

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;

Lisans Mezunları için 2022 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.

Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır.

Yerleştirme yapılacak unvanlar;

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

I - BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK'nın 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK'nın 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4. Adaylar, başvurularını 02/07/2024-11/07/2024 tarihleri arasında (11/07/2024 mesai bitimi saat 17.30'a kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı'na şahsen başvuru yapacaklardır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta, kargo, faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

1. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

2. KPSS sınav sonuç belgesi (internet çıktısı)

3. TC Kimlik Kartı Fotokopisi (Aslı başvuru sırasında görülecektir.)

4. Öğrenim belgesi (aslı veya tasdikli örneği, e-Devlet uygulamasından alınabilir)

5. Erkek adaylar için askerlik belgesi ( e-Devlet uygulamasından alınabilir)

6. Adli sicil belgesi ( e-Devlet uygulamasından alınabilir)

7. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),

8. Başvuruda aranan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler (Doğrulama yapılabilecek aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.)

9. Meslek ve işyeri kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte, resmi veya özel kuruluşlardan alınmış alanında en az 1 (bir) yıl iş tecrübesi olduğunu bildiren iş deneyim belgesi.

II- ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ:

1. Lisans Mezunları için 2022 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.

2. Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

3. 2022 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek

kontenjan sayısı kadar asil ile 3 (üç) katı yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içindewww.yokak.gov.tradresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA

Tel: 0 (312) 298 7883- 0 (312) 266 3822

İlan Tarihi: 02/07/2024

Son Başvuru Tarihi: 11/07/2024