İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 4 temmuz 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 20 Haziran 2024 02:20, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 03:08
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)

4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya,

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi),

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

BÖLÜM: Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Otelcilik Yönetimi alanında QS sıralamalarında ilk 100 içerisinde yer alan bir üniversitede doktora yapmış olmak. Yemek dağıtım sistemi konusunda uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapmış olmak. Araştırmalarını uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde İngilizce olarak yayınlamış olmak ve bu yayınlara atıflar almış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek. Lisans veya lisansüstü düzeyde İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

5214/1-1