Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 Haziran 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 07 Haziran 2024 01:35, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 01:14
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları'nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esaslarında belirtilen koşulları sağlamaları ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe (Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir.)

2. ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları ile Yayın Değerlendirme Formu-Beyanname (Form https://pdb.asbu.edu.tr/tr/asbu-ogretim-uyeligine-atanma-ve-yukseltme-esaslari adresinde yer almakta olup bilgisayar ortamında doldurularak imzalanması ve başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.)

3. Özgeçmiş ve yayın listesi

4. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (Onaylı, yurt dışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)

5. Yabancı dil belgesi*

6. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

8. Adli sicil kaydı

9. Erkek adaylar için askerlik belgesi

10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

Not: Başvurular https://basvuru.asbu.edu.tr adresinden yapılacak olup son başvuru tarihi 24.06.2024'tür. Başvurularda e-devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

* Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları gereğince;

Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen eğitim dilindeki merkezi yabancı dil sınavından en az 85 (seksen beş) veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan almak.

% 30 yabancı dille veya % 100 Türkçe eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan en az 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından muadili bir puan almak.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine, 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, anabilim dalı, ünvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilir.)

2. Özgeçmiş

3. Lisans/Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgesi (Onaylı, yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)

4. Lisans Transkripti (onaylı belge)

5. ALES belgesi

6. Yabancı dil belgesi

7. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

8. Tecrübe belgesi (SGK dökümü ve işyerinden alınacak çalıştığı birimi ve yaptığı görevi gösterir belge)

9. Nüfus cüzdanı fotokopisi

10. Adli sicil kaydı

11. Erkek adaylar için askerlik belgesi

12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

Not: Başvurularda e-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Adayların Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3. Başvurular https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Sonuçların başvuru yapılan birimin internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

4. Onaylı istenilen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

7. Adayların "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"teki başvurulan kadroya ait atanma ile ilgili şartları sağlaması gerekmektedir.

8. Öğretim görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 31'inci maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

9. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ:

Adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi : 24.06.2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 08.07.2024

Sınav Giriş Tarihi : 16.07.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 22.07.2024