Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 haziran 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Mayıs 2024 01:00, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 01:56
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikteki genel ve özel şartları taşıyor olmak.

3) ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

4) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Unvanı, İlan Şartı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans Diploma fotokopisi (onaylı belge)

6- Lisansüstü eğitim yaptığına dair öğrenci belgesi (onaylı)

7- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

8- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

9- ALES Belgesi

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Yabancı Dil Belgesi

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge) Deneyim şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi.

13- Deneyim şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi.

14- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) ile başvurular Rektörlüğe yapılacaktır.

(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.

DUYURUYA BAŞLAMA TARİHİ : 31.05.2024

SON BAŞVURU TARİHİ : 14.06.2024

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 01.07.2024

GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 08.07.2024

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 16.07.2024

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.msgsu.edu.tr

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.