İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 13 haziran 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Mayıs 2024 01:00, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2024 00:52
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İletişim ve Tasarımı Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)

4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya,

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

BÖLÜM: İletişim ve Tasarımı Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Medya ve iletişim çalışmaları alanında doktora yapmış olmak. Geleneksel ve dijital medya çalışmaları, profesyonel ve kurumsal iletişim, dijital kültür ve iletişim çalışmaları üzerine uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapmış olmak. Araştırmalarını uluslararası indeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde ve kitap bölümlerinde ingilizce yayınlamış olmak. Araştırma projeleri bünyesinde araştırmacı olarak görev almış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek ve alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)

4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya,

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

BÖLÜM: Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Şehircilik alanında yurt dışında doktora yapmış olmak. Kentsel tasarım ve kent morfolojisi konularında uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapmış olmak. Araştırmalarını uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde İngilizce yayınlamış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek ve alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

4614/1-1