Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Arşiv Uzmanı Alım İlanı

İlan Giriş : 08 Ocak 2004 16:45, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Arşiv Uzmanı Alım İlanı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
SINAVLA SÖZLEŞMELİ ARŞİV UZMANLARI ALINACAKTIR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak (Aylık Brüt 530.000.000.TL. ücretle) sınavla yazılı ve mülakatla 10 adet "Sözleşmeli Arşiv Uzmanları" alınacaktır.

1. Adaylarda Aranan Nitelikler:
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Sınavın yapılacağı tarihte 35 yaşından gün almamış olak.
c) Erkek adayların askeriğini yapmış olmak.
d) Arşiv Uzmanı olmaya engel hali bulunmamak.
(Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden rapor)
e) DMS, KPS ve KPSS sınavından en az 70 puan almış olmak.
f) Programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak veya konusunda en az (5) yıl tecrübeli olmak.

2. Gerekli Belgeler:
Sınava başvuru formu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığından ya da internet aracılığı ile www.tkgm.gov.tr. adresinden temin edilecek ve aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı onaylı sureti.
b) Diploma ve onaylı sureti.
c) DMS, KPS ve KPSS sınav sonuç belgesi.
d) 4 yıllık Yüksek Okullu olup, programında Osmanlı Paleorafyası dersi bulunmayanlar için konusunda 5 yıl tecrübeli olduğuna dair belge.
e) Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi
f) 4.5 x 6 ebadında 2 adet resim
g) Adli sicil kaydı

3. Sınav Başvuru Şekli ve Süresi:
a) Giriş sınavına katılmak için belirtilen belgelerle birlikte başvurular ilan tarihinde başlayıp 28.01.2004 günü mesai bitiminde sona erecektir.
b) Sınava katılmak isteyen adayların 28.01.2004 günü mesai bitimine kadar şahsen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Yolu No: 14 ANKARA adresine başvurmaları gerekmektedir.
c) Sınav 31.01.2004 (Cumartesi) tarihinde saat 10.00'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Oran Sitesinde yapılacaktır.
d) Sonuçlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ilan edilecek ve kazanan adaylara yazı ile bildirilecek ve gerekli evraklar istenecektir.