Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 11 haziran 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 28 Mayıs 2024 00:10, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 00:33
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

08.09.2023 tarih ve 32303 sayılı Resmi Gazete'de Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı için ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosu ile ilgili açılan davalarda Ankara 2.İdare Mahkemesinin 15.12.2023 tarih ve 2023/1713 E., K.2023/2161 sayılı "iptal" kararı ile Ankara 2.İdare Mahkemesinin 08.03.2024 tarih ve 2023/2435 E. sayılı "yürütmeyi durdurma kararı" gereğince aşağıda belirtildiği şekliyle yeniden ilan edilmiştir.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalında açık bulunan Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların "Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları"nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname

- Diplomalar (*)

- Doktora belgesi (*)

- Yabancı Dil Belgesi (*)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri ile birlikte Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecek olup ilan başvuru adresi Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulacaktır.

Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken "Akademik Personel Alımı Başvuru Ekranı Yardım Dokümanı" nda yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

Ayrıca; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların çevrimiçi başvuru yapıldığına dair çevrimiçi başvuru sayfasından indirilecek Başvuru Formu'nun çıktısı ile birlikte bir dilekçe ve ekinde 1 takım dosya ile ilanın son başvuru tarihine kadar ilgili birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2- Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.