Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 10 mayıs 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 27 Mayıs 2024 00:40, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 03:22
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 27.05.2024

İlan Bitiş Tarihi : 10.06.2024

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI

-Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi,

-Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu,

-Özgeçmiş (YÖK Formatında),

-Başvuru Dilekçesi (bilimsel faaliyetleri, akademik yayınlarının niteliği, sürekliliği, bu yayınlara yapılan ulusal ve uluslararası atıflar, eğitim programına ve üniversite yönetimine yaptığı katkılar, geliştirdiği ders ve programlar ile ana hatlarıyla araştırma ilgilerini ve gelecekle ilgili akademik çalışma planlarını içermelidir.)

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

-Fotoğraf (2 Adet),

-Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Lisans Diploması] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi)],

-Özgeçmiş ve akademik/bilimsel çalışmalarını içeren dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için 4 adet dosya veya 4 adet CD, Profesör kadrosuna başvuracak adaylar için 6 adet dosya veya 6 adet CD)

-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (Varsa)

-İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/yonergeler/ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve -atanma-kriterleri-yonergesi.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması önem taşımaktadır.

-Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

4476/1/1-1

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Elemanı" alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 27.05.2024

İlan Bitiş Tarihi : 10.06.2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 14.06.2024

Sınav Tarihi : 24.06.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 01.07.2024