İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 10 mayıs 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 27 Mayıs 2024 00:20, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2024 00:33
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile İstanbul Gedik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

1. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

2. Nüfus Cüzdan Sureti

3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (27.05.2024-10.06.2024) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Dr. Öğr. Üyeleri için 4 Takım, 1 Adet Hard Copy-3 CD/USB olacak şekilde)

4. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

5. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/ idari-birimler/personel-daire-baskanligi/dilekce-ve-formlar)

6. İstanbul Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/ hakkimizda/idari-birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Çalışan Adayı Aydınlatma Metni"

b. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Çalışan Adayı Açık Rıza Metni"

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 10.06.2024)

4440/1/1-1

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 27.05.2024

Son Başvuru Tarihi : 10.06.2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 12.06.2024

Sınav Giriş Tarihi : 14.06.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 24.06.2024

İSTENEN EVRAKLAR

1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri Fotokopileri)

5. ALES Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)

6. Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)

7. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile gönderilmesi gerekmektedir.) (Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.)

8. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

9. Yurtdışından alınan Mezuniyet belgeleri için denklik belgesi.

10. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Çalışan Adayı Aydınlatma Metni"

b. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Çalışan Adayı Açık Rıza Metni"

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

4440/2/1-1