İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 7 haziran 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 24 Mayıs 2024 01:46, Son Güncelleme : 24 Mayıs 2024 01:48
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 12.-15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne öğretim üyesi alınacaktır.

Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)

4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosyayı,

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.

İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilecektir.

6. Başvurucular, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

FAKÜLTE : İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

BÖLÜM : Uluslararası İlişkiler

AKADEMİK ÜNVANI : Profesör

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1

ÖZEL KOŞULLAR : Siyaset Bilimi ya da Uluslararası İlişkiler

alanında doktora diplomasına sahip olmak; dış politika analizi ve politik psikoloji alanlarında yayın yapmış olmak; SSCI indeksinde taranan dergilerde düzenli olarak yayın yapmış olmak; uluslararası yayınevlerinden kitaplar yayınlamış olmak; lisans ve lisansüstü düzeyinde ders verme deneyimine sahip olmak; dış politika analizi, politik psikoloji ve benzeri konularda araştırma ve yayın yapma potansiyeli yüksek olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve ders verebilmek.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 4462/1-1