Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 3 haziran 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 20 Mayıs 2024 02:50, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 02:51
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sanko Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek-3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 (altı) adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesinde; başvuru belgeleri ve dosya içeriklerinin doğruluğunu ve tüm dosya içeriklerinin birbirleri ile aynı olduğunu, aynı olmaması halinde başvurunun geçersiz sayılacağını kabul ve beyan ettiğine dair yazılı ibarenin yer alması gerekmektedir.

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak, Doçentlik unvanını aldıktan sonra kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak, uygulama alanı bulunan dallara yapılacak müracaatlarda uygulamaya yönelik orijinal uluslararası çalışmalar yapmış olmak ve bu yayınlardan bir tanesini başlıca araştırma eseri olarak göstermek, bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 1 (bir) adet basılı dosya ve 6 (altı) adet flash bellek eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve 4 (dört) adet flash bellek eklemeleri gerekmektedir.

- Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayın listelerini kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve 4 (dört) adet flash bellek eklemeleri gerekmektedir.

- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar;

İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi, resimli özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri, onaylı lisans ve tezli yüksek lisans belgeleri, lisans transkripti, Tıp Fakültesi mezunu olmayan adaylardan, ALES'den en az 70, SHMYO Öğretim görevlileri başvuruları için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren yabancı dil sınav sonuç belgesi, Ortak dersler İngilizce bölümü öğretim görevlisi başvuru yapanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren yabancı dil sınav sonuç belgesi, nüfus cüzdanının sureti, erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya tecil belgesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulu için yapılacak Öğretim Görevlisi başvurularında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarında Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 14.Maddesi / 2.fıkrasına göre yabancı dil şartı aranmayacaktır.

- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar;

İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi, resimli özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri, onaylı lisans, tezli yüksek lisans belgeleri, Lisans Transkripti, ALES'den en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösteren yabancı dil sınav sonuç belgesi, nüfus cüzdanının sureti, erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya tecil belgesi.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.