Hizmet İhracatçıları Birliği eğitim ve sağlık hiser proje uzmanı alacak

Hizmet İhracatçıları Birliği eğitim ve sağlık hiser proje uzmanı alacak. Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024.

Kaynak : hib.org.tr
İlan Giriş : 14 Mayıs 2024 11:51, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2024 11:51
Hizmet İhracatçıları Birliği eğitim ve sağlık hiser proje uzmanı alacak

Hizmet İhracatçıları Birliği

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi

EĞİTİM ve SAĞLIK HİSER PROJE UZMANI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya, kaçakçılık, suçlarından mahküm olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir durumu bulunmamak,

TİM ve Birliklerden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

En az 4 (dört) yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin en az 4 (dört) yıllık dış ticaret, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, uluslararası lojistik ve taşımacılık, istatistik, ekonometri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içinde İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

En az 2 yıl iş tecrübesine sahip olan,

Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın, iletişim yönü kuvvetli olan,

Proje yönetimi, kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,

Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan,

MS Office programlarını (Word, Excel, Powerpoint) çok iyi kullanabilen,,

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

Proje Uzmanı alınacaktır.

İş tanımı:

HİSER projesi kapsamında yer alan firma/kuruluşlar ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,

Proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin organizasyonu ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere yazışmaları yapmak,

Proje destek mevzuatının takibi ve mevzuatın gerektirdiği belge ve raporların hazırlanması,

Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

Ur-Ge/HİSER Projelerinde tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.

Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek.

Başvurular [email protected] adresine e-posta ile yapılacaktır.

Son başvuru tarihi 31.05.2024'tür.