İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 9 mayıs 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 25 Nisan 2024 00:55, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 01:09
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

İlan Başlama Tarihi

İlan Bitiş Tarihi Başvuru Yeri

26.04.2024

10.05.2024

Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL 444 34 39

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

. Başvuru Dilekçesi

. Başvuru Formu

. YÖK Formatında Özgeçmiş

. Diploma Fotokopileri

. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),

. Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. Fotoğraf (2 Adet)

. Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) adet CD veya USB,

. Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) adet CD veya USB

. Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa)

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı

Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)

. Vukuatlı Nüfus Kaydı (e-Devletten alınabilir)

. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

. İkametgah (e-Devletten alınabilir)

3634/1/1-1

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

İlan Başlama Tarihi : 26.04.2024

İlan Bitiş Tarihi : 10.05.2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 14.05.2024

Sınav Giriş Tarihi : 16.05.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 20.05.2024

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.atlas.edu.tr

Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2

Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

. Başvuru Dilekçesi

. Başvuru Formu

. YÖK Formatında Özgeçmiş

. Diploma Fotokopileri, e-Devlet kapısından alınan Mezuniyet Belgesi ve Lisans ve

. Lisansüstü Eğitiminin Onaylı Transkripti

. Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge

. ALES Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı

. Lisans Eğitiminin Puan Türünü Gösterir ÖSYS Kazandı Belgesi

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı

. Hizmet Belgesi (Çalışmış olduğuna dair yazı)

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. Vukuatlı Nüfus Kaydı (e-Devletten alınabilir)

. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

. İkametgah (e-Devletten alınabilir)

3634/2/1-1