İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 3 mayıs 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Nisan 2024 00:45, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 00:35
İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 Sayılı Kanuriun ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazcle'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine (ıslak imzalı), YÖK tbrmatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarım, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu (her sayfa ıslak imzalı son sayfa isim soy isim) ile bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı ve jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarım (Dilekçe, özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, profesörlük baş eseri, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 6 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; Başvuru dilekçelerine (ıslak imzalı), YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfiıs cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasını basık ve ıslak imzalı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarını (Dilekçe, özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 4 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı İşleri Ofisine ileteceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (ıslak imzalı) (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini,! adet fotoğraflarım, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu ile bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı ve ıslak imzalı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere iletilecek diğer nüshalarını (Dilekçe, özgeçmiş, yayın puanlama tablosu, tüm makale ve yayınlar) elektronik ortamda 4 adet (CD/flash bellek) hazırlayarak YÖK İlişkileri ve Yazı işleri Ofisine ileteceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırına Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakültc/Yüksckokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında istenen Belgeler; - Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakültc/Yüksekokul'Mcslck Yüksekokulu Dekanlığına; Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır) - Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan ,Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından: 50 puan, - Araştırma Görevlisi Başvurularında Türkçe Eğitim veren bölümlerde Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından: 50 puan, - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, c-dcvlct mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri, - Onaylı lisans Transkripti, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, -1 Adet vesikalık fotoğraf, Erkek adaylar için askerlik tecil, terhis veya muafiyet belgesi - Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.