Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 10 mayıs 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Nisan 2024 00:35, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 00:33
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere; 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, tam zamanlı çalıştırılmak üzere, sözlü ve uygulamalı sınavla 11 (onbir) Sözleşmeli Bilişim personeli alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Başvuru yapacak adayların 2022 veya 2023 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile başvuru süresinin son günü itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde, İngilizce dilinde YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)'ndan alınmış olan veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS puanının %30 (yüzde otuz)' unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, belirtilen her pozisyon için 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak, YDS puanı olmayanların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Bu sıralamaya göre son sıradaki adayların eşit puanlı olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak adayların listesi www.tkgm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvurabilecektir.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda;

❖ Ücret tavanı 2 (iki) katı olanlar için en az 3 (üç)yıllık,

❖ Ücret tavanı 3 (üç) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık,

❖ Ücret tavanı 4 (dört) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık,

mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda Bilişim Personeli olarak çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1. KIDEMLİ CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 10000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip CBS projelerinde en az 5 (beş) yıl süre ile yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Python dili ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. PostgreSQL ve MS SQL Server veritabanlarından en az biri üzerinde coğrafi veri yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Coğrafi veri tipleri ile coğrafi verinin taşınması ve saklanması için tanımlanan veri formatları hakkında (SHP, GeoJSON,KML,SpatialLite) bilgi sahibi olmak,

5. Ticari veya açık kaynak kodlu cross platformlar üzerinde çalışabilen bir coğrafi sunucunun kurulum ve yönetimini yapmak ve bu coğrafi sunucu üzerinden coğrafi veri kaynağına bağlanarak istenilen iletişim standartlarında yüksek performans da veri sunmak konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. WMS, WFS, WMTS vb. gibi OGC tarafından yayınlanmış veri transferi standartları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. GML, CityGML gibi OGC tarafından yayınlanmış veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,

8. İstemci taraflı web tabanlı coğrafi veri sunum kütüphanelerden (OpenLayers ve Leaflet) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Vektör veri üzerinde yapılan temel coğrafi analizler konusunda tecrübe sahibi olmak,

10. Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak,

11. Tematik harita ve/veya yoğunluk haritaları hazırlayabilecek bilgi sahibi olmak,

12. SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servisleri ile coğrafi veri transferi ve vektör tabanlı coğrafi analizleri yapabilecek tecrübe sahibi olmak,

13. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi sahibi olmak,

14. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) ve veritabanı düzeyinde sunulan coğrafi fonksiyonların kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,

16. Yazılım geliştirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

17. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,

19. UML konusunda bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek,

20. MVC, MVVM Pattern'leri hakında bilgi sahibi olmak,

2. CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 5000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip CBS projelerinde en az 5 (beş) yıl süre ile yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Python dili ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. PostgreSQL ve MS SQL Server veritabanlarından en az biri üzerinde coğrafi veri yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Coğrafi veri tipleri ile coğrafi verinin taşınması ve saklanması için tanımlanan veri formatları hakkında (SHP, GeoJSON,KML,SpatialLite) bilgi sahibi olmak,

5. Ticari veya açık kaynak kodlu cross platformlar üzerinde çalışabilen bir coğrafi sunucunun kurulum ve yönetimini yapmak ve bu coğrafi sunucu üzerinden coğrafi veri kaynağına bağlanarak istenilen iletişim standartlarında yüksek performans da veri sunmak konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. WMS, WFS, WMTS vb. gibi OGC tarafından yayınlanmış veri transferi standartları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. GML, CityGML gibi OGC tarafından yayınlanmış veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,

8. İstemci taraflı web tabanlı coğrafi veri sunum kütüphanelerden (OpenLayers ve Leaflet) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Vektör veri üzerinde yapılan temel coğrafi analizler konusunda tecrübe sahibi olmak,

10. Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak,

11. Tematik harita ve/veya yoğunluk haritaları hazırlayabilecek bilgi sahibi olmak,

12. SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servisleri ile coğrafi veri transferi ve vektör tabanlı coğrafi analizleri yapabilecek tecrübe sahibi olmak,

13. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi sahibi olmak,

14. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) ve veritabanı düzeyinde sunulan coğrafi fonksiyonların kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,

16. Yazılım geliştirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

17. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,

19. UML konusunda bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek,

20. MVC, MVVM Pattern'leri hakında bilgi sahibi olmak,

3. YAZILIM MİMARI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 10000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip projelerde en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servislerini geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Mikro Servis Mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. ORM Kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate (NHibernate) ORM araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

7. Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

8. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi ve tecrübe olmak,

10. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Stored procedure, function ve trigger yazabilmek,

11. MVC, MVVM patternleri hakkında bilgi sahibi olmak,

12. Yazılım geliştirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

13. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. UML konusunda bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek,

15. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive ve modüler yapıda Single Page Application geliştirme bilgisi olmak,

16. Tercihen Spring Framework konusunda tecrübe sahibi olmak.

4. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 5000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip projelerde en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servislerini geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

4. ORM Kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate (NHibernate) ORM araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

5. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) hakkında tecrübe sahibi olmak ve procedure, function ve trigger yazabilmek,

6. Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

7. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi sahibi olmak,

8. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında tecrübe sahibi olmak,

9. MVC, MVVM patternleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Yazılım geliştirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

11. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi ve tecrübe olmak,

13. UML hakkında bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek

14. Tercihen Spring Framework konusunda tecrübe sahibi olmak.

15. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive ve modüler yapıda Single Page Application geliştirme bilgisi bulunmak,

5. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

1. Java, C# dillerinden birinin kullanıldığı 5000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip projelerde en az 3 (Üç) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

2. Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Büyük ölçekli ve çok katmanlı uygulamalarda SOAP (XML Web Service) veya REST tabanlı orta katman servislerini geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

4. ORM Kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve Entity Framework, Hibernate (NHibernate) ORM araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

5. Temel SQL kullanımı (ANSI SQL) hakkında tecrübe sahibi olmak ve procedure, function ve trigger yazabilmek,

6. Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

7. Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi sahibi olmak,

8. Web Teknolojileri (HTML, CSS, Javascript) konularında tecrübe sahibi olmak,

9. MVC, MVVM patternleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Yazılım geliştirme hayat döngüleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

11. TFS, SVN, GIT gibi kaynak kod yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. JSON ve XML veri formatları hakkında bilgi sahibi ve tecrübe olmak,

13. UML hakkında bilgi sahibi olmak ve diyagram oluşturabilmek,

14. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive ve modüler yapıda Single Page Application geliştirme bilgisi bulunmak,

15. Tercihen Visual Studio üzerinde Xamarin kullanarak cross platform (IOS, Android, Windows) uygulama geliştirebilme bilgi ve tecrübesi olmak,

16. Tercihen Apache Cordova ile cross platform (IOS, Android, Windows) uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübesi olmak,

17. Tercihen harita tabanlı mobile uygulama geliştirme bilgi ve tecrübesi olmak,

18. Tercihen Typescript ve Angular kullanarak responsive ve modüler yapıda Single Page Application geliştirme tecrübesi bulunmak,

BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

1. Başvurular 06.05.2024 tarihinden 10.05.2024 tarihi saat 17:00 'a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

3. Adaylar sadece bir ünvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.

4. Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri, öğrenim durumları, KPSS ve YDS sınav sonuçları e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, bu aşamada adaylardan belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ve düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi.

2. YDS dışında Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavı belgesi. (İngilizce dilinde)

3. Fotoğraflı öz geçmiş.(pdf formatında)

4. Mesleki tecrübeye ve çalışma sürelerine ilişkin SGK hizmet dökümü, referans mektubu, çalışma belgesi v.b. belgeler. (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyet sonrası süreler dikkate alınacaktır.)

5. Genel şartlarda belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belgeler.

6. Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (İstenilen sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

SINAV TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav, sözlü ve uygulamalı olarak 08.07.2024 - 12.07.2024 tarihleri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Sınavda, adayın başvurduğu ünvan/pozisyona uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır.

Sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, bilinen programlama dili sayısı, yüksek lisans mezunu olunması ve dil puanı dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere; her pozisyon için asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Sınav sonuçları ve ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler www.tkgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı resmi kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İş bu ilanda yer almayan hususlarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İLETİŞİM

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA

Genel Şartlar İçin Telefon : 0 (312) 5514517 - 5514716 - 5514484

Özel Şartlar İçin Telefon : 0 (312) 5514111 - 5514026 - 5514065

Web : www.tkgm.gov.tr.

e-posta : [email protected]

3461/1-1