Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yönetim Danışmanı Alım İlanı

30/08/2009 18:26:00
Yazdır

Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi

Gerçek Zamanlı Tatbikat (simulation exercise) Yönetim Danışmanı

Pozisyonu için İş İlanı
(İkraz No: 4822 TU)

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)?nca finanse edilen ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan, ?Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi? (AIHP) kapsamında, salgına hazırlık ve mücadele programlarının test edilmesi, geliştirilmesi ve uygulama sonuçlarını izlemek amacıyla iki ayrı ilde gerçek zamanlı tatbikat organize edilecektir.

Masa başı çalışmaları ile arazide gerçekleştirilecek gerçek zamanlı tatbikata yönelik olarak hazırlık, tatbikat ve çalışma sonuçlarının raporlanması ile ilgili tüm aşamaların yerine getirilmesinden sorumlu olacak Yönetim Danışmanı pozisyonu için aşağıda belirtilen özelliklere sahip adaylar arasından seçim yapılacaktır.

Gerçek Zamanlı Tatbikat çalışmasının kuş gribi salgın dönemi öncesi, Ekim ve/veya Kasım 2009 ayları içerisinde düzenleneceği öngörülmektedir. Bu çalışmanın, her bir il için 15 şer gün olmak üzere, toplam 30 çalışma günü içerisinde tamamlanması öngörülmüştür.

Yönetim Danışmanın Nitelikleri

. Veteriner Fakültesi mezunu olması,

. Hayvan hastalıkları mücadele çalışmalarının planlanması, salgın öncesi ve salgın sırasında hazırlık konularında en az on yıllık benzer iş tecrübesi olması,

. Hazırlık planları, surveyler, kontrol yöntem ve iletişim konularını içeren Acil Eylem planı hazırlanması ve uygulamaları ile Kuş Gribi benzeri hastalıklara yönelik salgına karşı hazırlık ve mücadelesi ile ilgili operasyonel işlemler ve kriz yönetimi konularında yetkin ve fiili tecrübesinin olması,

. Tercihen yurtiçi ve yurtdışı kuş gribi masabaşı ve/veya gerçek zamanlı simulasyon tatbikatı çerçevesinde salon ve arazi eğitimlerinin düzenlenmesi, yönetilmesi ile koordinasyonu konularında iş tecrübesinin olması,

. Eğitim programlarının planlanması ve uygulanmasında deneyim

. Personel yönlendirme ve yönetme tecrübesi,
. Ofis yazılımları yanı sıra ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilme yeteneği,

Yönetim Danışmanının Sorumlulukları

Koordinatör Danışman; gerçek zamanlı tatbikatın zamanında ve etkin bir biçimde uygulanabilmesini sağlamak amacıyla genel olarak aşağıdaki hususlarda sorumlu olacaktır.

. Gerçek Zamanlı Tatbikat Yönetim Danışmanı (danışman), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) tarafından hazırlanmış ?Avian Influenza (Tavuk Vebası) Acil Eylem Planı (Contingency Plan for Avian Influenza)? ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış ? Ulusal Pandemi Planı (Pandemic Influenza National Action Plan)? doğrultusunda salgına hazırlık ve mücadele programlarının test edilmesi, geliştirilmesi ve uygulama sonuçlarının izlenmesi amacıyla düzenleyeceği masa başı çalışmaları ile arazide gerçekleştirilecek, gerçek zamanlı tatbikatının düzenlenmesi, yönetilmesi ve koordinasyonu konusunda KKGM?ne yardımcı olacaktır.

. Danışman, masa başı çalışmaları ile arazide gerçekleştirilecek gerçek zamanlı tatbikata yönelik olarak hazırlık, tatbikat ve çalışma sonuçlarının raporlanması ile ilgili tüm çalışmaların yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır.

. Danışman, Yüksek Patojen Kuş Gribi virüsü ile efekte olmuş insan ve kanatlıların olduğu vaka için simule edilmiş bir senaryoyu baz alan bir masa başı eğitim ve arazi tatbikatına yönelik gerekli işlem ve yöntemleri içeren en az üç alternatifli senaryo hazırlayacaktır.

. Senaryolar, hastalığın çıkışı ve söndürülmesine kadar olan süreçte ilgili eylem planları kapsamında yapılması gereken tüm çalışmaları kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

. Senaryolara bağlı olarak gerçekleştirilecek masa başı ve arazi tatbikatlarına yönelik olarak hazırlanacak iş planı ve görev tanımları ile de, mücadelede görev alan kurum ve kuruluşların rol ve sorumlulukları, yerel ve merkezi düzeyde yönetim ve koordinasyon yöntemleri, bunlar arası iletişim faaliyetleri ayrıntılı olarak belirtilecektir. Bu kapsamda, kamuoyu ile yazılı ve görsel medya kuruluşlarının bilgilendirilmesi (basın bülteni, demeç vb.) için gerekli olan materyallerin hazırlanması, faaliyetlerin test edilmesi sağlanacaktır.

. Avrupa Birliği destekli ?Türkiye?deki Kuş Gribine Karşı Hazırlık ve Müdahele için Teknik Yardım Projesi (TR 06.AI/SV)? kapsamında 2007 ve 2008 yıllarında Samsun ve Bolu illerinde benzer gerçek zamanlı tatbikatlar gerçekleştirilmiştir. Danışman, öncelikli olarak bu iki tatbikata ait raporları inceleyerek, tatbikatlarda ortaya çıkan aksaklıklar ve giderilmesine yönelik yapılmış önerileri dikkate alacaktır.

. 2009 yılında gerçekleştirilecek gerçek zamanlı tatbikat için Konya ve Afyon illeri bu çalışmada önerilmiş olmakla birlikte, İdare tarafından tatbikatın gerçekleştirileceği il/iller belirlenecektir. Gerçek Zamanlı Tatbikat iki ayrı ilde gerçekleştirilecektir.

. Tatbikatın gerçekleştirileceği il/illerin belirlenmesi, tatbikata ait hazırlıkların (iş planı, görev tanımları, senaryo hazırlığı vb.) tamamlanması sonrası danışman, o il/illere giderek tatbikata yönelik ön hazırlıkların tamamlanması çalışmalarını izleyecek ve koordine edecektir.

. Bu amaçla danışman tarafından hazırlanmış olan ihtiyaç listesi (eğitim yeri, araç, insan kaynağı, tatbikatta kullanılacak alet, ekipman, malzeme listesi vb.) İdareye verilerek temini ve alanda bulundurulması sağlanacaktır. Tüm bu çalışmaların yapılmasının kontrolü, koordinasyonu ve izlenmesinden danışman sorumlu olacaktır.

. Tatbikat sonrasında danışman, tatbikatın gerçekleştirilmesine yönelik yapılan tüm çalışmaları, ana eğitim konularını, senaryoları, hazırlanan tüm dokümanları içeren bir rapor hazırlayacaktır. Rapor, tatbikat sırasında belirtilen görüş, öneri, yorum ve katkıları da içerecektir. Rapor da, HPAI ulusal strateji planlarının tatbikinde belirlenen zayıf ve kuvvetli taraflar, gerçekleştirilecek yeni tatbikatlara yönelik öneriler belirtilecektir.

Yönetim Danışmanına verilecek ücret, Türkiye?deki normlara uygun ve seçilecek adayın deneyimine bağlı olacak ve teknik değerlendirmeyi müteakiben müzakere aşamasında tespit edilecektir.
Belirtilen niteliklere sahip adayların, en geç 04 Eylül 2009 günü saat 17.00?ye kadar, tercihen Dünya Bankası formatında hazırladıkları detaylı özgeçmişlerini (CV) kapalı bir zarfa koyarak aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Daire Başkanlığı
Akay Cad. No:3 Kat 4 Oda No: 401
Bakanlıklar 06640 Ankara
Postadaki vaki gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecek, telefon, teleks ve faks ile yapılan başvurular da dikkate alınmayacaktır. Daha fazla bilgi için (312) 425 34 51 nolu telefondan bilgi alınılabilecektir.

Bu ilan 32,478 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?