Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 nisan 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 25 Mart 2024 00:20, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 01:35
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi" ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde yapılan (2022-2023) Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile ingilizce dilinde yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı kadar aday belirlenerek giriş sınavına alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

1) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

(Hazine ve Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.

2) ÖZEL ŞARTLAR

Sistem ve Ağ Yönetim Uzmanı:1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar

1. Genel Şartlar başlığının (b) veya (c) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olmak.

2. Ağ ve Sistem Yönetimi alanında minimum 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

3. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Güvenlik sistemlerinden (IDS/IPS, Load Balancer, Web Application Firewall, Web Gateway, E-mail Gateway) en az üçü hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Firewall prensipleri ve yönetimi hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Routing, switching yapılandırma ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Network Access Control(NAC) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

9. Anahtarlama (switch) ve Yönlendirici (Router) cihazlarının CLI üzerinden yönetimi hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

10. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

11. 802.1q, 802.1x, STP, LACP, ACL, VRRP ve Radius teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

12. En az 1000 (bin) aktif kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde sistem uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

13. Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), File Server konularında kurulum ve yönetim konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak

15. Shell scripting ve Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

18. e-Posta ağ geçidi yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

19. DNS, DHCP, WSUS, File Server, Proxy, Radius servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

20. Bash veya Powershell betik dilleri konusunda bilgi sahibi olmak,

21. Ekip çalışmasına uygun, analitik düşünme yeteneğine sahip, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Yazılım Geliştirme Uzmanı:1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar

1. Genel Şartlar başlığının (b) veya (c) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olmak.

2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak ve belgelemek,

3. En az 1 yazılım projesinin tamamlamış, uygulamaya almış ve son kullanıcılara teknik destek sağlamış olmak,

4. Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme tecrübesi olmak,

5. .NET Core veya PHP üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

6. ASP.Net, ASP.Net MVC, ASP.Net Core MVC ve üzeri teknolojiler ile veya PHP ile uygulama geliştirmiş olmak,

7. Çok katmanlı mimari, Micro Servis, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi olmak,

9. Veri tabanı oluşturma ve yönetme ile veri tabanı prosedürleri konusunda deneyimli olmak,

10. Versiyon kontrol sistemlerinden Git veya SVN kullanmış olmak,

11. Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

12. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Ajax, jQuery, JavaScript, TypeScript, CSS3, HTML5 vb. web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

14. Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

15. Hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak.

Tercihen;

1. Mobil uygulama geliştirme (Android veya IOS) konusunda tecrube sahibi olmak,

2. Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

Yazılım Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı :1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar

1. Genel Şartlar başlığının (b) veya (c) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olmak.

2. Proje yönetimi ve ekip yönetimi alanında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelemek,

3. Ön Yüz yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

4. Web / Mobil Tasarım hazırlama konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

5. En az bir tane büyük ölçekli olmak üzere birden fazla projenin geliştirilmesi, test edilmesi ve devreye alınması çalışmalarında görev almış olmak,

6. Web kullanıcı deneyimi, UI/UX standartları, Responsive Design, Tipografi, Design System vb. konularında derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve güncel tasarım trendlerini takip edebilmek,

7. Figma, Adobe XD, PhotoShop vb. programları ile web site ve mobil uygulama tasarımları hazırlayabilmek ve bu tasarımların prototip görünümleri ile sunum yapabilme yeteneği ve tecrübesine sahip olmak,

8. Tarayıcı uyumlulukları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

9. İyi derecede CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Bootstrap, Tailwind vb. CSS kütüphaneleri ve SASS - LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Önyüz kütüphanelerinden (Angular, React, Vue) en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,

12. Tasarım programları ile hazırlanmış olan web/mobil tasarımları sorunsuz ve tüm ekran boyutlarına uygun ve uyumlu (mobil, tablet vb.) olacak şekilde HTML, CSS (kütüphaneler), JavaScript (kütüphaneler) kullanılarak web ortamına aktarabiliyor olmak,

13. Front-End performans optimizasyon konularında bilgi sahibi olmak,

14. Google Analytics ve Yandex Metrica hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Kullanıcı deneyimlerini ölçebilip ve gerekli verileri tutup bu verilerle talep edilen raporları hazırlayabilmek),

15. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve önyüz kodlaması yaparken SEO kurallarına uygun kodlama yapabilme tecrübesine sahip olmak,

16. Web servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

17. Versiyonlama araçlarından Git hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

18. Hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak.

Tercihen;

1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalışmış olmak,

2. Önyüz kütüphanelerinden React hakkında bilgi sahibi olmak,

3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA

Başvuru Tarihleri: 25.03.2024 - 17.04.2024 (mesai bitimi)

Adayların başvurularını yukarıda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1- Varsa KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.)

2- Diploma Örneği

3- Varsa ingilizce dilinde YDS puanını gösterir belge veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge.

4- Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.

https://hacibayram.edu.tr/personel/idari-personele-iliskin-matbu-formlar)

5- En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge. (öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı transkript belgesi, mezun olunan bölümden alınan ders içeriğini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir).

6- Genel şartlar başlığının (ç) maddesi ile özel şartlarda istenen tecrübeyi gösterir belge. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin yanı sıra kamu personeli için onaylı hizmet belgesi, özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge.)

7- Başvurulan pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler.

8- Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı).

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece kendisine en uygun alana başvurabilir. Birden fazla pozisyona başvuru kabul edilmeyecektir.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır.) sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on (10) katı aday sınava çağrılır. Sıralamaya göre son sırada eşit puana sahip birden fazla aday olması durumunda, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru sonuçlarına göre sınava girmeye hak kazanan adaylara ait listeler sınav tarihinden en az bir hafta önce Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (https://hacibayram.edu.tr/personel) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5) SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü sınava tabi tutulacak olup sınav soruları başvurulan pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Sözlü sınav 29.04.2024 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yapılacaktır.

6) SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI VE İŞE BAŞLAMA

Adayın sınavda başarılı olması için sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alması şarttır.

Sözlü sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyona göre sıralamalar asil ve yedek (asil sayısı kadar) olarak yapılır.

Başarılı olan adaylara ait listeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (https://hacibayram.edu.tr/personel) yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacaktır. Adaylar adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (onbeş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

7) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

8) DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)

Telefon: 0 312 546 01 00

E-Posta: [email protected]

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0 (312) 546 03 09 - 17 - 06