Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstisnai Memur Alım İlanı

İlan Giriş : 05 Ocak 2004 16:12, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstisnai Memur Alım İlanı

Kara Kuvvetleri Komutanl stisnai Memur Alm lan

KARA KUVVETLER KOMUTANLIINDA
STHDAM EDLMEK ZERE AIKTAN, NAKLEN VEYA KURUM ERSNDEN
STSNA MEMUR ALINACAKTIR
KARA KUVVETLER KOMUTANLIINA ALINACAK "STSNA MEMUR" KADRO UNVAN VE ARANAN NTELKLER

KADRO UNVANI
snf
derece
renim Durumu
KADRO UNVANI N
ARANAN ZEL NTELKLER
Cinsiyeti
SLAHLI KUVVETLERBANDO OKULLAR KOMUTANLIIAN RETM ELEMANI
EHS
2/1
Devlet Konservatuvar veya Mzik Eitim Fakltesi an Eitimi Alannda Lisans Mezunu Olmak. 1. ncelikle an Eitimi alannda olmak zere mzik ile ilgili blmlerde lisansst eitim alm olmak.2. Tercihen Pedagojik Formasyon Eitimini tamamlam olmak.3. Tercihen an Eitimi konusunda Doktora yapm olmak.4. Tercihen daha nce an retim Elemanl grevini yapm olmak.5. Tercihen Kamu Personeli Dil Snav (KPDS)'ndan 50 puan ve stnde puan almak BAYAN
SLAHLI KUVVETLER BANDO OKULLAR KOMUTANLIIOBUA VEYA FLT RETM ELEMANI
EHS
2/1
Devlet Konservatuvar veya Mzik Eitim Fakltesi flemeli alglar Obua/Flt Alannda Lisans Mezunu Olmak 1. ncelikle Obua / Flt algs alannda olmak zere mzik ile ilgili blmlerde lisansst eitim alm olmak2. Tercihen Pedagojik Formasyon Eitimini tamamlam olmak.3. Tercihen Obua veya Flt algs alannda Doktora yapm olmak.4. Tercihen daha nce Obua veya Flt retim Elemanl veya retmenlii grevini yapm olmak.5. Tercihen Kamu Personeli Dil Snav (KPDS)'ndan 50 puan ve stnde puan almak. BAYAN

 

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL NTELKLER :
a. T.C.vatanda olmak.
b. Kamu haklarndan mahrum bulunmamak.
c. Taksirli sular hari olmak zere, affa veya zaman amna uram, para cezasna evrilmi veya ertelenmi hkmllklerine ilikin kaytlar adli sicilden karlm olsa bile bir crmden hkml bulunmamak veya soruturma altnda olmamak.
. Durumlar yukarda belirtilen Kadro Unvan, renim Durumu, Kadro Unvan in Aranan zel Niteliklere haiz olmak.
d. Herhangi bir kurum ve kurulua kar zorunlu hizmet ykmll bulunmamak.
e. Yaplacak Snavlarda ve Mlakatta baarl olmak.
f. Hakknda yaptrlacak gvenlik soruturmas uygun olmak.
g. Sevk edilecei askeri hastaneden "Sivil Memur Olur" kaytl salk raporu almak.

2. STSNA MEMUR ADAYLARININ BAVURUSU N GEREKL BELGELER:
a. Hangi kadroya mracaat ettiini ve z gemiini belirten dileke.
b. Kendisine ve evli ise eine ait adli sicil belgesi (mracaat tarihinde 3 aydan eski olmayacak).
c. Yetkili makamlarca onaylanm kendisi, anne, baba (sa) ve evli ise eine ait fotorafl nfus czdan rnei.
. Diploma veya mezuniyet belgesinin asl veya noter onayl sureti.
d. Varsa tercihen aranan niteliklere ait dier belgeler.
e En son durumunu gsterir 4,5x6 cm. ebadnda 9 adet vesikalk fotoraf.
f. kametgah lmuhaberi (Fotorafl, Muhtarlk Onayl)
g. Varsa Pedagojik Formasyonu tamamladna dair belge.

3. BAVURU EKL :
a. Mracaat evrak T.S.K'da grevli olanlar iin kendi birlik st yazs ile, dier adaylar ahsen veya posta kanal ile en ge 20 UBAT 2004 gn saat 17.00'ye kadar K.K.Per.Tem.Mrk.K.l CEBEC/ANKARA adresine gnderilecektir.
b. Bavuru adresi; KARA KUVVETLER PERSONEL TEMN MERKEZ KOMUTANLII (STSNA MEMUR) CEBEC/ANKARA 'dr.
c. Mracaatta istenilen belgeleri noksan gnderen, bavuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayanlarn mracaatlarna ilem yaplmayacak ve postadaki gecikmeler dikkate alnmayacaktr.
. Bavurusu kabul edilen adaylara snav giri belgesi kendilerine/adreslerine verilecek/gnderilecek, internet sitesinde duyurulacaktr.
d. Uygulamal snav 16-17 MART 2004 tarihlerinde yaplacaktr. Adaylar belirtilen tarihte saat 08.30'da K.K.Per Tem.Mrk.K.l CEBEC/ANKARA adresinde elikileri ile birlikte hazr bulunacaklardr. Uygulamal snavda baarl olan adaylar 18 MART 2004 gn saat 09.00'da K.K.Per.Tem.Mrk.K.lnda mlakata tabi tutulacaklardr.
e. Snav giri belgesi snav tarihine kadar eline ulamayan veya ayrntl bilgi almak isteyen adaylar 0.312.5620365 veya 0.312.5620534 numaral telefonlardan bilgi alabilirler. nternet adresi : www.kkk.tsk.mil.tr .

4. STSNA MEMURLARA SALANACAK MADD VE SOSYAL MKANLAR :

a. Lojmandan subaylarn kontenjan ierisinde yararlandrlmas,
b. Orduevleri, dinlenme kamplar, askeri hastanelerden ve servis aralarndan istifade edebilmesi,
c. Protokol mnasebetlerinde derece/kademe karl subaylara eit bir stat uygulanmas.
. Eitim retim Hizmetleri Snfnda stisnai Memurlar ARALIK 2003 itibariyle brt 952.550.000 TL.s maa almaktadrlar.