Niğde Üniversitesi daha önce memuriyeti olanlar arasından Diyetisyen, Memur ve Hizmetli alım ilanı

İlan Giriş : 03 Ocak 2004 13:39, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Niğde Üniversitesi daha önce memuriyeti olanlar arasından Diyetisyen, Memur ve Hizmetli alım ilanı

Niğde Üniversitesi daha önce memuriyeti olanlar arasından Diyetisyen, Memur ve Hizmetli alım ilanı

Üniversitemiz çeşitli birimlerinin ihtiyacı olan aşağıdaki unvan ve derecede istifa etmiş olanlar arasından 657 sayılı Kanuna tabi olarak atanmak üzere mülakatla personel alınacaktır.

SINIF
UNVAN
KADRO DRC
ADET
SHS DİYETİSYEN
5
1
GİH MEMUR
6
1
GİH MEMUR
7
2
GİH MEMUR
8
5
GİH MEMUR
9
6
YHS HİZMETLİ
11
3
YHS HİZMETLİ
12
1
YHS HİZMETLİ
13
1

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1-Türk vatandaşı olmak
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3-Hapis cezası veya affa uğramış olsa bile hükümlü bulunmamak
4-Genel bütçe ve katma bütçeya bağlı kurumlardan istifa etmiş bulunmak, (diğer kurumlardan emekli, müstafi ve görevine son verilenlerin müracaatı kabul edilmeyecektir. Adayların müracatları istifa ettikleri kadro unvanları için geçerlidir)
5-Lisan mezunu olmak
6-İstifa tarihi beş yılı geçmemiş olmak, memuriyette en az 2 yıl fiili olarak çalışmış olmak, asaleti tasdik edilmiş olmak
7-40 yaşını geçmemiş olmak
8-Affa uğrasalar bile disiplin cezası almamış olmak
9-Askerlik hizmetini fiilen yapmış olmak
10-Fakültelerin Bilgisayar, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Hukuk ve İstatistik Bölümlerinden mezun olmak
11-Bilgisayar kullanımını bilmek (mülakatta değerlendirilecektir)
12-Hizmetli kadrosu için en az ilkokul memzunu olmak
13-Diyetisyen kadrosu için Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak
14-Yukarıdaki şartlara uymadığı sonradan tespit edilenlerin atamaları yapılsa dahi iptal eilecektir.

Müracaat ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Şahsen müracaat yapılacaktır. Adaylar arasında mülakat yapılacaktır. Mülakat tarihi müracaat sırasında bildirilecektir. Gösterilen kadrolara istenilen nitelikte elean seçilmediği takdirde kadrolar kullanılmayacaktır. Postayla yapılan başvurular kabul eilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER:
-dilekçe
-mzgeçmiş
-diploma
-hizmet belgesi
-son çalıştığı kurumdan istifa ettiğine dair belge
-varsa iş deneyim belgesi veya mektubu
-nüfus cüzdanı sureti
-İkametgah ilmuhaberi
-savcılıktan alınan iyi hal belgesi
-askerlik durum belgesi
-2 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotograf