Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 36 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 06:10, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 00:21
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 2023/09 numaralı öğretim elemanı ilanımızda "5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR'' bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

6. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

İlanen duyurulur.

443/1-1

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2023-07

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesörler), erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.

- Müracaat edecek adayların (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuat (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarım hazırlarken Personel Daire Başkanlığının "Öğretim Üyesi Atamaları" başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 inci gün mesai bitimine kadar

http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

DİĞER AÇIKLAMALAR:

*İlanda aranan şartlar kısmında yer alan yayınların tespitinde; son üç takvim yılı (2020, 2021, 2022) ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ilanın

yayımlandığı güne kadar DOİ numarası almış olan yayınlar kabul edilecektir.

**Dünya üniversite sıralamalarıyla ilgili kriterlere aşağıdaki bağlantı adresinden erişilmektedir.

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=1006 13894/1-1

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

İLAN TARİHİ İLAN SAYISI

31.12. 2Ü23 2023/09

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

1.2 ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Üniversitemiz Senatosunun 20 Ekim 2022 tarih ve 26 Aralık 2023 tarihli toplantılarında alınan kararlar çerçevesinde aşağıdaki tablodaki bazı bölümlerde yabancı dil puan barajı yükseltilmiştir.

1.3 Adayların transkriptleri ön değerlendirmeye nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosukullanılacaktır.

. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosukullanılacaktır.

. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosukullanılacaktır.

. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosukullanılacaktır.

1.4 Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim Kurulularının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.

1.5 Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2. SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

2.1. Sınav Takvimi

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 4.1 Öğretim Görevlisi Kadrolarına Çevrimiçi Başvurularda Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler;

Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri çevrim içi başvuru modülüne eksiksiz yükleyecektir.

1. Özgeçmiş,

2. Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi, (MYO kadroları hariç)

4. Mezuniyet Belgeleri, (E-dcvlcttcn başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5. Lisans Transkripti, (E-devletten başvuru süresi içerisinde alman karekodlu belgeler kabul edilir.)

6. Kimlik fotokopisi,

7.2023-33 numaralı kadro için Güverte Alanı Denizci Eğitimci Belgesi,

8. 2023-37 numaralı kadro için TÜBİTAK'tan projede görev aldığına dair TÜBİTAK'tan alınmış belge.

9. 2023-38 numaralı kadro için bu ilanın Resmi Gazete'deki yayım tarihinden önce alınmış olması kaydıyla yükseköğretim kurulularının sürekli eğitim merkezleri veya Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Kalite Yönetimi ile ilgili sertifika.

10. 2023-39 numaralı kadro için ilanda belirtilen yazılım dillerine yönelik kamu/özel kuruluşlardan alınmış sertifika, (bu ilanın Resmi Gazete'deki yayım tarihinden önce alınmış olması kaydıyla) lisans/lisansüstü transkript veya SGK hizmet dökümüyle birlikte kamu/özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi.

4.2 Araştırma Görevlisi Kadrolarına Çevrimiçi Başvurularda Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler;

Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri çevrim içi başvuru modülüne eksiksiz yükleyecektir.

1. Özgeçmiş,

2. Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi,

4. Mezuniyet Belgeleri (E-devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

S. Öğrenci Belgesi (E-dcvlcttcn başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir,

6. LisansTranskripti (E-devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

7. Kimlik fotokopisi.

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen gün ve saate kadar çevrim içi başvuru yapmakla yükümlüdür. Posta veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge çevrim içi başvuru modülüne yüklenmelidir.

3. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

4. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6. MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Bu kapsamda muafiyet talep edenlerin muaf olmalarına esas belgelerini çevrim içi başvuru modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

13893/1-1