Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 05:40, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 05:25
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler*

1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneğine online başvuru sisteminde ulaşılabilmektedir Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilmelidir. Dilekçe, ıslak imzalı olarak taranarak online başvuru sistemine yüklenmelidir.)

2. Nüfus Cüzdanı Sureti

3. Özgeçmiş

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge

5. Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)

6. Lisans Eğitimi ile ilgili onaylı Transkript

7. ALES Belgesi

8. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

9. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

10. Tecrübe durumunu gösterir belge (Sanatsal ve mesleki çalışmalar için resmi belge sunulmalıdır.)

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

12. Adli Sicil Kaydı Belgesi

* Başvurularda e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile Resmi Kurumlarca onaylı belgeler kabul edilmektedir.

Başvuru Hakkında Bilgiler:

1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'teki başvurulan kadroya ait atanma şartları ile ilanda belirtilen diğer şartları sağlaması gerekmektedir.

3- Tüm başvurular https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

4- İlgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

6- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100'lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4'lük ve 5'lik not sistemine göre olanların 100'lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken "Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu" kullanılır.

7- Son Başvuru Tarihi, Ön değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Sonuçlarının açıklanma tarihi ilanda belirtilmiş olup, adaylar tarafından başvurunun yapılan birimlerin internet sayfasından yayımlanan sonuçların takip edilmesi gerekmektedir. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

SINAV TAKVİMİ:

Adayların ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.