Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 05:10, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 05:08
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ve 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri"ndeki şartlar ile ilanda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan; Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunarak; anabilim/anasanat dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi ile başlıca araştırma eserini belirttikleri bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek vereceklerdir. (Doçentlik sözlü sınavına girmemiş olan adayların, ilan edilen profesör kadrosuna başvurması durumunda Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.)

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunarak; anabilim/anasanat dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doçentlik Belgesi, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, Doçent ünvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair dilekçe ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylar ilgili Dekanlıklara/ Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunarak; anabilim/anasanat dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, kimlik fotokopisi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri'ne; https://pdb.trakya.edu.tr/ pages/akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir.

Başvuru şartlarını taşımayan, süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya eksik belgeyle müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan tüm belgelerin karekodu okunur olmalıdır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. İlan edilen kadrolara başvuracak adayların Yönetmelik'teki genel ve özel şartlar ile ilanda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

KADROLARA BAŞVURULAR

Adayların, 02.01.2024-16.01.2024 tarihleri arasında ilan edilen kadronun bulunduğu birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

- Bir adet dilekçe,

(Dilekçe örneğine http://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Y adresi Formlar alanından ulaşılabilir.)

- Lisans diploması ve lisans not ortalamasını gösterir transkript,

- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi

- Yabancı Dil Puanını gösterir belge

- Başvuru yapacakları kadro için ilan özel şartında belirtilen tecrübe ve eğitimlere ilişkin belgeler.

- Özgeçmiş, Kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf

- Var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.

(e-Devlet üzerinden alınan karekodu okunur tüm belgeler geçerlidir.)

SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme Sonuç Duyuru Tarihi: 22.01.2024 tarihinde ilana çıkılan birimlerin internet adreslerinde duyurulacaktır.

Giriş Sınavı Tarihi: 29.01.2024

Sonuç Açıklama Tarihi: 31.01.2024

Giriş sınavı ilana çıkılan birimlerde yapılacaktır. Giriş Sınavı sonuçları ilana çıkılan birimlerin internet adreslerinde duyurulacaktır. Duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

3- ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlayıcı belge sunmaları halinde, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

6- Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50. maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.

MUAFİYET:

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesinde belirtilen kapsamdaki adaylarda merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmaz.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.