Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 02:50, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 02:51
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşullan ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyelen alınacaktır.

1. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartlan taşımaları gerekmektedir.

2. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3. 2547 Sayılı Kanunun Ek 3 8. maddesi uyannca belirlenen %3 0 ' luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

4. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

5. Başvurular, 31.12.2023-15.01.2024 tarihleri arasında alınacaktır.

6. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili birime başvurularını şahsen yapacak olup, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7. Doçent kadrolarına profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent olanlar müracaat edemez.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşullan ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

1. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3. 2547 Sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

4. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

5. Başvurular, 31.12.2023 - 01.02.2024 tarihleri içerisinde alınacaktır.

6. Doktor öğretim üyesi adayları ilgili birime başvurularını şahsen yapacak olup, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir,

7. Doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent olanlar müracaat edemez.

Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;

Dilekçe ve Ekleri {1 adet dosya)

1. Başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçe, (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2. Beyanname (Doçentlik unvanım aldıktan sonra, bu unvanı alırken sağladığı Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olduğuna dair beyanname)

3. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-devlet çıktısı)

4. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

5. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşullan ve Uygulama İlkeleri ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

6. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)

8. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)

9. Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)

10. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

11. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 6 adet Flash Bellek)

1. Beyanname (Doçentlik unvanını aldıktan sonra, bu unvanı alırken sağladığı Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarım tekrar sağlamış olduğuna dair beyanname)

2. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-devlet çıktısı)

3. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşullan ve Uygulama tlkeleri'ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Başlıca araştınna eseri

6. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

7. Bilimsel çalışma ve yayınlar

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;

Dilekçe ve Ekleri (1 adet dosva)

1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-devlet çıktısı)

3. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkelerindeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden teinin edilebilir.)

5. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)

7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)

8. Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)

9. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

10. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek)

1. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-devlet çıktısı)

2. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

3. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşullan ve Uygulama İlkeleri'ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

5. Bilimsel çalışma ve yayınlar

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;

Dilekçe ve Ekleri (1 adet dosya)

1. Başvurdukları (tnabilim (h/lımbelirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2. Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgeleri (Barkodlu e-devlet çıktısı)

3. Yabancı dil belgesi (var ise) (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşullan ve Uygulama tikeleri'ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)

7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)

8. Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)

9. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

10. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek)

1. Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgeleri (Barkodlu e-devlet çıktısı)

2. Yabancı dil belgesi (var ise) (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

3. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşullan ve Uygulama tikeleri'ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

5, Bilimsel çalışma ve yayınlar

6. Tıpta Uzmanlık / Doktora Tezi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

3

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav tle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereğince (ÖNCELİKLİ ALANLAR KAPSAMINDA) aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara araştırma görevlisi alınacaktır.

Duyum Başlama Tarihi

31 Aralık 2023 15 Ocak 2024 01 Şubat 2024 07 Şubat 2024

20 Şubat 2024

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi (Öncelikli Alan-Sözlü)

Sonuç Açıklama Tarihi

İSTENİLEN BELGELER ;

-Başvuru Formu ve Dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

-ALES Belgesi (Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)

-Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

-Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Barkodiu e-devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve başvuru evraklarına eklenmesi gerekir)

-Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kuruntundan onaylı sureti veya barkodiu e-devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve başvuru evraklarına eklenmesi gerekir)

-Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Belgesi ve Transkript (Halen yapılan yüksek lisans/doktora eğitimi ile ilgili öğrenci belgesinin e-devlet çıktısı, transkriptin aslı ya da onaylı sureti) (İlgili anabilim dalında yüksek lisans/doktora yapıyor olmak şartı istenilen ilanlarda, öğrenci belgesinde anabilim dalı yazmayanlar için ayrıca Enstitü Müdürlüklerinden eğitim yaptığı anabilim dalı ve danışmanının da belirtildiği ıslak imzalı/elektronik yazıyı ibraz etmeleri gerekmektedir.) (Sadece Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuranlar İçin)

-Varsa yasal azami eğitim süresinin uzatıldığını gösterir belgeler (Sadece Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuranlar İçin)

-Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak) (e-devlet çıktısı)

-Deneyim Belgesi (İlan şartında istenilen ilgili alanda çalıştığım gösterir belgenin aslı veya meslek kodunun belirtildiği barkodlu SGK hizmet döküm belgesi)

-Hizmet Belgesi (Devlet memuru olarak çalışmış veya halen çalışmakta olanlardan istenecektir.) (Onaylı veya e-devletten alınan barkodlu HİTAP hizmet döküm belgesi)

-Özgeçmiş

-Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)

-Fotoğraf (1 adet)

-Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edii.tr adresinden temin edilebilir.)

Genel Şartlar (İlgili Yönetmelik Gereğince) :

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4Tük ve 5'lik not sistemlerinin lOOTük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin lOOTük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlannm senatoları karar verir.

Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Gereğince):

1. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2. Devlet Yükseköğretim kurumlannm araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

5. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet :

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, ilgili yönetmeliğin 7 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda, uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

2. Meslek yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR ;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Smav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmak.

3. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir. Yasal eğitim süresi uzatılanlar, uzatılma nedenlerini gösterir belgelerini ibraz edeceklerdir.

4. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.

5. Öncelikli alan kapsamında ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Öncelikli alanlarda ilan edilen kadrolara atanacak adayların işlemlerinde "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" dikkate alınacaktır.

6. Yükseköğretim Yürütme Kuralu'nun 07/03/2017 tarihli toplantısında alınan Karar gereğince;

-06/02/2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran, ancak 201 6-2017 Güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile,

-Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 Güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına baş vuramazlar.

7, Araştırma görevlisi kadrosunu kazanan adayların yasal öğrenim süresi içerisinde mezun olma durumu hariç ilanda belirtilen lisansüstü eğitim alanında kayıt sildirmeleri veya tezli yüksek lisans mezunu olduktan sonra doktorada başka bir alana kayıt yaptırmaları halinde atamaları yapılmaz. Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz.

8. Adaylar aynı başvuru takvimi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilirler, birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Hangi kadroya başvurduklarını dilekçede belirtmelidirler, (ilan no ile)

9. Başvurular kadroların açıldığı birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yanlışlıkla farklı birimlere yapılan başvurulardan başvuru sahibi sorumludur.

10. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvurular son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmalıdır.

11. Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı, onaylama tarihinin güncel olması gerekir.

12. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

13960/4/1-1