Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 02:40, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 02:41
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

A-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren başlar, B bendinde belirtilen sınav takvimine göre son başvuru tarihi saat 23.59'da biter. Başvurular Üniversitemiz İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'nden (https://ikbasvuru.sdu.edu.tr) çevrimiçi (online) yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'ne çevrimiçi (online) kayıt olduktan sonra kişisel bilgilerini doldurup Öğretim Elemanı Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Başvuru istemine kayıt olan adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip D bendinde belirtilen belgeleri ilgili alanlara yükleyip "Başvuru Yap" butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

2- Başvurular üzerinde güncelleme yapmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, "İşlemler-Başvuru Sürecindekiler" menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecek olup, tüm sorumluluk adaylara aittir. (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar herhangi bir hak iddia edemeyecek olup haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B-SINAV TAKVİMİ:

İlan İlk Başvuru Tarihi : 31/12/2023

Son Başvuru Tarihi : 15/01/2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 18/01/2024

Sınav Giriş Tarihi : 22/01/2024

Nihai Sonuç Açıklanma Tarihi : 24/01/2024

C- BAŞVURU SONUÇLARI VE ATAMA:

1- Adaylar başvuru sonuçlarını (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'ne e-posta ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2- Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde Personel Daire Başkanlığının internet adresi (http://persdb.sdu.edu.tr) doküman arşivinde bulunan FR-055 Öğretim Elemanı Kadrosuna Atama Başvuru Formu doldurularak ve imzalanarak atanmaya hak kazandığı birime başvuru yapacaktır. Çevrimiçi (online) başvuru sırasında İnsan Kaynakları Başvuru Sistemine yüklenilen tüm evrakın onaylı suretleri (e-Devlet kapısından alınacak kare kodlu belgeler geçerlidir.) FR-055 Öğretim Elemanı Kadrosuna Atama Başvuru Formu ekine eklenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek aday için atama işlemi başlatılacaktır.

3- Adayın İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'nde online başvuru sırasında sistemden kaynaklanan aksaklık olması halinde, fiziksel evrak temini istenebilecektir..

4- https://ikbasvuru.sdu.edu.tr sistemine kayıt ve başvuru yapılması hakkındaki öğretici videolar "https://www.youtube.com/watch?v= hf70Qp2W3RA" ve "https://www.youtube.com/watch?v=zBSszCcjVLg" adreslerinden izlenebilecektir.

Ç- ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3- Çevrimiçi (online) başvuru sırasında adayın tüm bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde ilgili Kurumların web servisleri aracılığı ile otomatik çekilecek olup ayrıca yüklenmesine gerek yoktur. Ancak D bendi maddelerinde belirtildiği gibi ilgili belgelerin otomatik olarak çekilmediği durumlarda belgelerden bazılarının e-Devlet Kapısı'ndan (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu belgeler sisteme yüklenebilecek ve söz konusu belgelerin doğruluğunun Üniversitemizce sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında kullanılabilecektir.

4- ALES belgesi sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 (yetmiş) kabul edilir.

5-Transkript'de belirtilen mezuniyet not ortalaması hesaplamasında 4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

D-KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN SİSTEME YÜKLEYECEĞİ BELGELER

1- Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir ve Aday atamaya hak kazandığı taktirde FR-055 Öğretim Elemanı Kadrosuna Atama Başvuru Formu ekine 6 adet eklenecektir. )

2- Özgeçmiş "Kişisel-Kimlik Bilgileri- Cv" bölümüne pdf formatında yüklenmelidir.

3- Başvuru sistemi öğrenim ve sınav bilgilerini (Yabancı Dil ve ALES) ilgili web servisler aracılığı ile otomatik çekmektedir. Öğrenim ve sınav bilgisi otomatik çekilmeyen adayların başvuru sistemine onaylı öğrenim belgesi ve transkriptlerini "Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme" butonundan manuel olarak yüklemesi gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylı denklik belgesinin ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen tecrübe/deneyim sertifika vs. belgeleri Başvuru sisteminin "Kişisel-Deneyim Bilgilerim" bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. (Özel Sektörde Çalışmış/Çalışıyor Olanlar İçin Sigortalı Hizmet Cetveli e-Devlet Kapısından alınan Sigortalı Hizmet Cetveli Dökümü) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışmış/Çalışıyor Olanlar İçin Onaylı Hizmet Belgesi/Görev Belgesini yükleyeceklerdir.)

4- Askerlik bilgisi ilgili web servisten otomatik olarak gelmektedir. Aday askerlik bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi "Kişisel-Askerlik Bilgilerim" bölümüne yükleyecektir.

5- Adli sicil kaydı bilgisi ilgili web servisten otomatik olarak gelmektedir. Aday adli sicil bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi

"Kişisel-Sabıka Kaydı Bilgilerim" bölümüne yükleyecektir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.