Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 02:30, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 00:22
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resini Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurulularında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi slaliide olup başvuracak adayların "Başlıca Araştırma Eseri" ile birlikle başvurusunu aşağıda belirlilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Online olarak yapmaları gerekmekledir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gün içinde Online olarak yapmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurusunu aşağıda belirtilen açıklamaya göre ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde emline olarak yapmaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadroları için Başvuru Şekli, Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

1- Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://akbys.sbu.eilu.lr adresi üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönelim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda önüne olarak yapacaklardır. Başvuru sırasında başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yamsıra kimlik ve islenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak şişleme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmekledir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar https://akbys.sbu.edu.tr adresinden seçecekleri giriş yöntemiyle sisteme giriş yaparak özgeçmiş ve bilimsel faaliyetleri ile diğer bilgi ve belgelerini sistem menülerini kullanarak sisteme yükledikten soma atanmak istedikleri kadro için başvuru talebi oluşturacaklardır. Adayların başvuru talebi ile oluşturacak lan Aday Özgeçmiş VC Bilimsel faaliyet Dosyasını başvuru gönderine ve izleme menüsü üzerinden açık ilanda yer alau ilgili kadro ile ilişkilcudirip başvuru gönder ikonu ile başvurusunu onay işlemi için göııdcırncsi gerekmektedir. (Not: Herhangi bir ilana yapılmış olan başvuru aday tarafından olası hatalar için ilanın açık kaldığı süre içerisinde gerekçe belirtilerek geri çekilebilir ve tekrar onay işlemi için gönderilebilir.) Başvuran adayların Başvuru İçin Gerekli Belgeler sayfasında yer alan "Yayın Listesini içeren Akademik Özgeçmiş, Vesikalık Eoloğraf, Kimlik Belgesi (On ve arka yüz). Yabancı Dil Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doklora/uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için). Hizmet Belgesi (Çalıştığı kurumdan alman onaylı veya E-Dcvlel HİTAP Hizmet Dökümü), Yurtdışından alınmış diplomalar için Denklik Belgesi" belgelerini varsa arka yüzleri ile birlikte eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir

3- Evrak incelemesi ilgili komisyonca adayın online başvuruda sisteme yüklediği belgeler üzerinden yapılacak olup başvuruya esas ve islenilen nitelikte olmayan belgelerin tespit edilmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

4- Başvuru sistemine gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ulamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek olup yasal yollara başvurulacaktır.

5- Yurtdışıııdan alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı surelinin islenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

6- Adaylar bıı ilandaki başvuru şartlarım sağladığı sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

7- Profesör, Doçent vc Doktor Öğretim Üyesi başvurularında başvuru sonrasındaki iş vc işlemler Rektörlük Personel Daire Başkanlığınca yürütülecektir.

NOT:

1- Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

2- Ataması yapılan Üniversitemiz personeli iki yıl içinde başka bir kurum için, muvafakat veya istifa talebinde bulunamaz.

3- Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilan süresi içeresinde ilanda yayınlanan herhangi bir kadroyu iptal etme veya ilan şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4- Atanmaya hak kazıman adayların başvuru sırasında online olarak sisteme yüklemiş oldukları zorunlu belgelerin asıl suretlerini islenmesi halinde başvuru birimine teslim elmekri gerekmektedir.

5- ŞUAM (Sağlık Uygulama vc Araştırına Merkezi)

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.