Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 02:25, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 02:23
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla öğretim elemanı alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi

31.12.2023

Son Başvuru Tarihi

15.01.2024 (mesai bitimi)

Web sayfasında Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi

25.01.2024

Giriş Sınavı Tarihi

30.01.2024

Web sayfasında Sonuçların Açıklama Tarihi

06.02.2024

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

www.omu.edu.tr

Başvuru Evrakları:

1) Başvuru Formu (PP.4.3.FR.0008-Öğretim Elemanı Başvuru Formu. İlgili forma

https://unikys.omu.edu.tr/tr/document_categories/38?document_name=%C3%B6%C4%9Fretim+eleman%C4%B1+ba%C5%9Fvuru+formu&unit= &status=&sub_process=&process_activity=&commit=Arama+Yap adresinden ulaşılabilir.)

2) T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi,

3) Özgeçmiş,

4) Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet)

5) Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e-Devlet)

6) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet)

7) Lisans Transkript (Aslı veya e-Devlet)

8) ALES belgesi

9) 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10) Yabancı Dil belgesi

11) Sertifika veya Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum onaylı belge)

12) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (e-Devlet)

13) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet)

14) Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e-Devlet)

Önemli Notlar:

1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

2. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

3. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süreler içinde ilgili birimlere yapılamayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) (Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosu için başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.)

4. İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.

5. Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.

6. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacak ve lisansüstü eğitiminde azami öğrenim süresini dolduran aday/adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, aday/adayların ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartını taşımaları, atama işlemi gerçekleştirilirken de azami öğrenim süresi içinde lisansüstü öğrencilik durumunun da devam etmesi gerekmektedir.

9. İlana başvurmak isteyen adaylar kadroya başvuru yerinin iletişim adreslerine ilgili birimin web sayfasından ulaşabilir. Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçları www.omu.edu.tr/duyurular sayfasında yayımlanacaktır.

10. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.