Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 16 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 02:20, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 00:26
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına iliş kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

MUAFİYET

{1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamam lamış olanlarda, (Değişik ibare: RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR:

a- Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülü "Akademik Personel Formları" linkinde bulunan Akademik Personel Başvuru Formunu doldurarak; aşağıda istenen belgeler ve var ise yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek ilgili birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda 16/01/2024 tarihinden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan süresi içerisinde ilanda belirtilen başvuru yerine yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

b- Araştırma Görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c-Adayların; E-Devlet üzerinden almış oldukları mezuniyet belgeleri ile öğrenim belgeleri karekodlu olması durumunda kabul edilecektir. E-Devlet haricinde alınmış mezuniyet ve öğrenim belgelerinin onaylı (ıslak imzalı, mühürlü) olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur. (Aslı veya onaylı sureti) (onaysız belge ve fotokopi kabul edilmeyecektir.)

d- İş Tecrübe Belgesi istenen durumlarda İş tecrübesinin lisans mezuniyeti sonrasında olmasına bakılır ve belge üzerinde İlgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihinin bulunması zorunludur. Ayrıca iş tecrübesinin SGK'dan alınmış onaylı hizmet dö kümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

e- Adaylar, Üniversitemizin aynı tarihte çıkmış olduğu ilanda yalnızca bir kadroya müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya mü racaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılır. f-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları ve Bakanlar Kurulu Kararları ile mahkeme kararlarınca terör örgütü olara k kabul edilmiş olan FETÖ/PDY/PKKve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmaması gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.

NOT: Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları www.ohu.edu.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebliga t yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1. Akademik Personel Başvuru Formu (http://www.ohu.edu.tr/personel/sayfa/akademik-personel-formlari)

2. Lisans Mezuniyetine İlişkin Belge ve Transkript (E-Devlet'ten alınmış karekodlu veya onaylı sureti)

3. Lisansüstü Öğrenci Belgesi ve Transkripti veya Mezuniyet Belgesi ve Transkripti (Yüksek Lisans/Doktora) (E-Devlet'ten alınmış karekodlu veya onaylı sureti)

4. ALES Belgesi (Belge üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu ve Karekodu bulunan)

5. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen)

6. Kamu Kurumunda Çalışanlar için Çalıştığı Kurumdan Alınmış Onaylı Hizmet Belgesi

7. İş Tecrübe Belgesi (Belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunan) (Tecrübe şartı istenen kadrolar için)

8. SGK'dan Alınmış Onaylı Hizmet Dökümü (Tecrübe şartı istenen kadrolar için)

9. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Güncel) (E-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı)

10. Sabıka Kaydı (Güncel) (E-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı)

11. Özgeçmiş

12. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

13. 2 (İki) Adet Fotoğraf

13993/1-1

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; 2547 sayılı Kanun'un 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine ve 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir

İlanda yer alan unvanlar için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen yabancı dil koşuluna ilişkin KPDS, ÜDS, YDS, YÖK DİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden yabancı dil puanı başarı koşulunun sağlanması ve Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir.

İlan edilen Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna ise Doçentler başvuramaz.

Kurumumuz gerekli durumlarda ilanının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İSTENİLEN BELGELER

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın vveb sitesi matbu formlar modülünde yer alan "Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi" ile özgeçmiş, nüfus c uzdan sureti, 2 adet fotoğraf, hizmet belgesi, yabancı dil belgesi, lisans-yüksek lisans-doktora belgesi, profesör ve doçent kadroları için doçentlik başarı belgesi, puanlama tablosu ve yayın listesinden oluşan başvuru dosyası ile aynı belgelerle birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 adet (1 fiziksel+6 dijital(Flash Bellek)), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet (1 fiziksel + 4 dijital (Flash Bellek)), bilimsel yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir 16/01/2024 tarihinden sonra şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca o naylanmış olması gerekmektedir.

NOT: 2547 Sayılı Kanun'un Ek-38. Maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Duyurulur.

İLAN RESMİ GAZETE TARİHİ : 31/12/2023

İLAN RESMİ GAZETE SAYISI :

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 31/12/2023

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 16/01/2024