Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 02:10, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:20
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Elemanı alımı ilanımızda yer alan (İlan No: 23.02.113) İktisat Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı 1 adet Araştırma Görevlisi kadrosu ilanı iptal edilmiştir.

İlan olunur

Üniversitemiz Birimlerine 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular https://basvuru.marmara.edu.tr/personel adresi üzerinden istenen belgeler yüklenerek online olarak yapılacaktır."

AÇIKLAMALAR

-Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'nun 48. maddesinin tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

-İlan edilen kadrolara müracat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

-Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

-Özel Şartlarda başka bir puan şartı belirtilmememiş ise; ALES'ten en az 70, Meslek Yüksekokulu kadrolarına yapılacak başvurular hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından ise en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. ALES puanının geçerlilk süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihinden itibaren 5 yıldır. Mezkur Yönetmelik'in 14.maddesinin 1.fıkrası uyarınca merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

-İdarenin uygun gördüğü taktirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

-İdare sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen internet adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 31.12.2023

SON BAŞVURU TARİHİ : 14.01.2024

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 24.01.2024

YAZILI SINAV GİRİŞ TARİHİ : 31.01.2024

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 09.02.2024

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ : https://pdb.marmara.edu.tr

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.