Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 32 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 01:50, Son Güncelleme : 31 Aralık 2023 02:01
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan yürürlükteki Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama -Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

Ayrıntılı ilan metni ile Başvuru Formları, Üniversitemizin (http://www.ktun.edu.tr/) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

NOT: (*) : 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

13908/1/1-1

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

4) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir.

5) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

6) Araştırma Görevlisi kadrolarını kazanan adayların atamaları 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca yapılacaktır.

7) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek Yüksekokullarının, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular https://ilan.ktun.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların kimlik, adres, mezuniyet bilgileri, transkript notu, yabancı dil ve ALES puan bilgileri başvuru sırasında ilgili kurumlardan web servis aracılığıyla çevrimiçi olarak çekilmektedir. Bu bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. Hatalı olduğu düşünülen verilerin ilgili kurumlarla görüşülerek düzeltilmesi adayların sorumluluğundadır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Özgeçmiş (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),

2. Bir adet vesikalık fotoğraf (Adaylar tarafından başvuru sırasında .jpg formatında manuel olarak sisteme yüklenecek),

3. Diploma ve Transkript (Özel şartta belirtilen; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora) (Başvuru sırasında YÖKSİS üzerinden aktarılacak ve ayrıca transkript adaylar tarafından manuel olarak sisteme yüklenecek),

4. Öğrenci Belgesi (Başvuru sırasında YÖKSİS üzerinden aktarılacak ve ayrıca adaylar tarafından manuel olarak sisteme yüklenecek),

5. ALES Belgesi (Başvuru sırasında ÖSYM üzerinden aktarılacak),

6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Başvuru sırasında ÖSYM üzerinden aktarılacak),

7. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan veya ayrılmış olan adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),

8. Tecrübe şartı bulunan kadrolar için barkodlu SGK Hizmet Dökümü, (Hizmet Dökümünde meslek kodu yok ise ilgili kurumdan tecrübe belgesi alınacaktır. ) (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),

9. Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda sertifikalar (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek). Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefonlar : (0332) 205 1187, (0332) 205 1186, (0332) 205 1185, (0332) 350 8585

Başvuru ile ilgili teknik sorun yaşanması durumunda [email protected] e-posta adresine yaşanan teknik sorun ile ilgili açıklayıcı e-posta gönderilmesi halinde, kurumumuz tarafından en kısa sürede çözüm üretilecektir.

Duyurulur. 13908/2/1-1