İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 22 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2023 01:20, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 01:30
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- Adaylar başvurularını www.bakircay.edu.tr adresi "Duyurular" sayfasında yayımlanan bağlantı yoluyla Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapacaklardır.

- Başvuru yapacak adayların İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15'inci gün saat 23:59'a kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bilgilendirme yapılmayacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında öğretim elemanı alınacaktır.

- Adaylar başvurularını www.bakircay.edu.tr adresi "Duyurular" sayfasında yayımlanan bağlantı yoluyla Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapacaklardır.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15'inci gün saat 23:59'a kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 31.12.2023

Son Başvuru Tarihi : 14.01.2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 24.01.2024

Giriş Sınavı Tarihi : 01.02.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 09.02.2024

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

2- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen tabloya göre yapılacaktır.

3- Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde, ilanın her aşaması iptal edilebilir.

4- Adaylar açıklanan kadrolardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

MUAFİYET

. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Birim

Telefon

E-posta

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

0232 493 00 00-11138

fef@bakircay .edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

0232 493 00 00-11142

[email protected]

13991/2/1-1