İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 03:25, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 05:04
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunıı'nun 31. Maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca alınacaktır.

İlan olunur

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://www.inonu.edu.tr/personeldb/ adresinde mevcuttur.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir

4-Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurulularının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu, (www.inonu.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Formlar kısmından "Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu'na tıklayarak erişebilirsiniz)

2. Özgeçmiş.

3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık mezuniyet belgelerinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi ya da bu belgelerin E-devlet kapısından (www.turkiye.qov.tr) alınan kare kodlu çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi).

4. Lisans transkript belgesinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi ya da E-devlet kapısından (www.turkiye.qov.tr) alınan kare kodlu çıktısı.

5. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış kare kodlu ALES sonuç belgesi.

6. Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL, veya eşdeğerliliği).

7. Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK'dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge.

8. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için ilan süresi içinde e-devlet kapısı (www.turkiye.qov.tr) ndan alınan kare kodlu öğrenci belgesi.

9- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

11- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET

1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım İlanları sayfasında ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi: 30.12.2023

İlan son başvuru tarihi: 15.01.2024

İlan olunur.

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında https://www.inonu.edu.tr/personeldb/ dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Doçent :

Doçent kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; özgeçmişini, bilimsel eserlerini ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını, puanlama tablosunu, öğrenim belgelerini, yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan fotokopisini ve 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını kapsayan bir adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgelen içeren 4 (dört) adet taşınabilir usb bellek'i;

Ayrıca istenilen dosyaya ek olarak başvuru formunun, özgeçmiş belgesinin, bilimsel eserler ve yayınların isim listesinin, atıfların listesinin, puanlama tablosunun, öğrenim belgelerinin, yabancı dil belgelerinin ve nüfus cüzdan fotokopisinin sıralamaya uygun olarak hazırlandığı bir adet fiziki dosyanın da Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Doktor Öğretim İ'vesi :

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; özgeçmişini, bilimsel eserlerini ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, puanlama tablosunu, öğrenim belgelerini, yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan fotokopisini ve 2 (iki) adet biyometrık fotoğrafını kapsayan bir adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) adet taşınabilir usb bellek'!;

Ayrıca istenilen dosyaya ek olarak başvuru formunun, özgeçmiş belgesinin, bilimsel eserler ve yayınların isim listesinin, atıfların listesinin, puanlama tablosunun, öğrenim belgelerinin, yabancı dil belgelerinin ve nüfus cüzdan fotokopisinin sıralamaya uygun olarak hazırlandığı bir adet fiziki dosyanın da ilgili birime teslim edilmesi gerekmektedir.

NOT :

1- Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış bir örneği ya da öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (www.turkive.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.

3- Adaylar sadece bir ana bilim dalma müracaat edebilirler.

4- Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5- Adaylar, ilanın yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilanın son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

6- Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup, postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

7- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8- Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilemez.

9- Tıp fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların yapılacak İngilizce dil sınavında başarılı olmaları halinde bilim dosyaları bilim jüri üyelerine

gönderilecektir.

10- İlan edilen kadro unvanlarının üstü Unvanlarda olup alt ünvanlı kadrolara yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.