Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı 76 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 03:15, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:26
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 taıilı.30590 sayılı Resmi Gazctc'dc yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği nin ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih.30907 sayılı 18.05.2021 tarih.31485 sayılı 03.03.2022 tarih.31767 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişiklik maddesine göre zVaştırma ve Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadro Birimi. Anabilim Dalı, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no. e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.) 2. Nüfus (' üz dam fotokopisi.

3. özgeçmiş.

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

5. Lisans Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8. ALES Belgesi.

9. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10. Yabancı Dil Belgesi,

11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Dcvlct üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ SON BAŞVURU TARİI11 ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ SINAV GİRİŞ TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

02.01.2024

16.01.2024

19.01.2024

23.01.2024

26.01.2024

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarım taşıyor olmaları gerekmektedir.

2-1 lan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden ilişiği bulunmamak.

3-İn teme t aracılığı ile yapılacak başvurular. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır ve sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili Birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden l üniversitemiz sorumlu değildir)

4-Onaylı istenen belgelerin. E-Devlet üzerinden karekodu okunacak şekilde alınması veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5-Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurulan da değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

6-İstcnilcn belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7-İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

8- İlanımıza http: www.haccttcpc.cdu.tr adresinden ulaşılabilir.

9-Sonuçlar hltp://www.haceltepe.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte. Yüksekokul MYO veya Enstitünün wcb sayfalarında açıklanacaktır.

DUYURULUR.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarilı.30590 sayılı Resini Gazcte'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretini Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 18.05.2021 tarih.31485 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişiklik maddesine göre "Öncelikli Alan .Araştırma Görevlisi" kadrolarına eleman alınacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde baş\ uru lan kadro Birimi. Anabilim Dalı, unv anı ve aday m iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.)

2. Nüfus C'üzdanı Fotokopisi.

3. Özgeçmiş,

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

5. Lisans Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının I üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7. Resmi I ranskript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8. ALES Belgesi

9. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10. Yabancı Dil Belgesi

11. Lisansüstü Eğilim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12 Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

İLK B.AŞVURU T ARİHİ SON B.AŞVURU T.ARİHİ ÖN DEĞERLENDİRME T.ARİHİ SINAV GİRİŞ TARİHİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

: 02.01 2024 : 16.01.2024 : 19.01.2024 : 23.01 2024 : 26.01.2024

ÖNEMLİ NOTLAR

I«Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2-1 lan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden ilişiği bulunmamak.

3-İntemet aracılığı ile yapılacak başvurular. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır ve sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili Birimin Dekanlığına Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir)

4-Onaylı istenen belgelerin. E-Devlet üzerinden karekodlu alınması veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir* yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5-Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurulan da değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

6*İslcnilun belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamalan yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7-İdarcnin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

8* İlanımıza http:"www.haccttq)c.cdu.tr adresinden ulaşılabilir.

9-Sonuçlar http://www.hacettepe.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte. web sayfalarında açıklanacaktır.

DUYURULUR.