Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi 10 akademik personel alacak.. Son başvuru tarihi 13 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 03:05, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 04:55
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://qaunay.qantep.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak . "Online başvuru" tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet taşınabilir bellek ile şahsen veya posta yoluyla ( Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır) yapılan başvurular kabul edilecektir.

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine" uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

"Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar https://qaunav.qantep.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik başvuracaklardır. "Online başvuru" tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet USB bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar: müracaat ettikleri Doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

"Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar: https://qaunav.qantep.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik başvuracaklardır. "Online başvuru" tamamlandı belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve 3 (üç) adet USB bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.

"""3 (üç) adet USB bellek (başvurulan anabilim dalını belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların PDF formatında taşınabilir belleğe aktararak) teslim edilecektir.

*"* Başvuru tarihi bitimine kadar Online sistemde başvurular üzerinde güncelleme yapılabilecektir. Başvuruda istenilen bilgi ve belgeler ile ilgili tüm sorumluluk adaylara aittir. (yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma v.b.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanları herhangi bir hak iddia edemeyecktir.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adayların Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulan "Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

idare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.