Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 15 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 02:55, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 04:02
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 31, 50/d Maddeleri ve "öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

I . Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun. Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no.. e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 - özgeçmiş

4 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirlen belge,

5 - Lısans Lisansustu Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalannın Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7 - Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8 - ALES Belgesi

9 - Yabancı Dil Belgesi

10- Lisansüstü eğilim yaptığına dair belge (Araştırma Görevlisi için) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

11 - Tecrübe durumunu gösterir belge (öğretim Görevlisi için) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Dcvlet üzerinden alınan belge)

Genel Şartlar

MADDE 6-(I) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şanları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az. bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(5) Yükseköğretim kurumlan, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanlan ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

Özel Şartlar

öğretim Görevlisi;

I) öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şanı aranır.

2 ) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da Lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şanı aranır.

Muafiyet

MADDE 14 - (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurulularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şanı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 30.12.2023

SON BAŞVURU TARİHİ : 15.01.2024

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 17.01 2024

GİRİŞ SINAV TARİHİ 1901.2024

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 22.01.2024

* Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

* Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* Sonuçlar Üniversitemiz https://sonuc.mehmetakif.edu.tr web adresinden açıklanacaktır. Duyurulur.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri ve yaym listesi Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya 4 (dört) adet USB Bellek formatında oluşturulan yaym dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mchmclakif.cdu.lr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi ve yaym listesi ile birlikle Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya 4 (dört) adet USB Bellek formatında oluşturulan yaym dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Dr.Öğr.Üyesi kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya 4 (dört) adet USB Bellek formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, ilgili birime;

Üniversitemizin Dış Hekimliği Fakültesi'ne, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi'ne eklenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımın 11.05.2023 tarihli Genel Kurul Kararı ile; "Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca eğitim-öğretinıe başlamak ve eğitim-öğretimin devamı için gerekli asgari öğretim üyesi sayısına ulaşmak için ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuranlardan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesinde belirtilen puan ve diğer şartlan sağlayan aday olmaması durumunda, 2547 sayılı Kanunun 23, 24, ve 26 ncı maddelerindeki ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğindeki asgari koşullan sağlayanların jüri değerlendirmeleri geldikten sonra, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesiyle atama işlemleri yapılabilir." hükmüne göre aşağıda belirlilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

İlana müracaat edecek adaylar ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Yönergemizin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi müracaat dosyasına ekleyeceklerdir.

- Herhangi bir kamu kurumanda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundaıı alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

-Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır

-Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yaym dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş form atı? başvuru dilekçesi Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.