Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 15 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 18 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 03:00, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 04:14
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Ege Üniverstesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'1 hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48, maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://apas.ege.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacaktır

Adaylar; son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, kimlik belgesi, e-Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (profesör ve doçent kadroları için), yabancı dil sınav sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlik dunun belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge), özgeçmiş ve eserler listesi, akademik etkinlik formu, başlıca araştırma eseri (profesör kadroları için) ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyalanın tarayarak https://apas.ege.edu.tr üzerinden yüklemesi gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp aynlsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından başvuracak olanlar için gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kumlu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Yabancı Dil ağnılıklı eğitim yapan birimlerimiz için Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına

https://personeldb.ege.edu.tr/tr-1655/akadem ik_kadro_ve_tayinjsleri_-_ogi'etim_eleıııani_basvuru_kosullari.htıııl

adresinden ulaşılabilir.

Yukarıda belirtilen adreste bulunan 'Öğretim Üyesi Başvuru Formu"nu doldurup ıslak imzalı ve fotağraflı olarak taratıp APAŞ (Akademik Personel Atama Sistemi) üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.

İlanımız "www.ege.edu.tr" adresinde yayınlanacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 20 gündür. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili maddeleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır

GENEL ŞARTLAR

İlgili Yönetmeliğin 6. maddesi ; 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

İlgili Yönetmeliğin 7. maddesi ;

1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. 2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

C) MUAFİYET İlgili Yönetmeliğin 14. maddesi ;

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

D) BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (ıslak imzalı), Özgeçmiş, 1 ad Güncel Fotograf 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (ön değerlendirme aşamasında geçerlidir.) veya e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir. 3- Diploma (Lisans, Lisansüstü), Transkript (Lisans) Belgesi Fotokopisi (ön değerlendirme aşamasında geçerlidir.) veya e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.

4- ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak ( sorgulama kodu okunur ) belge geçerlidir.

1- Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami öğrenim süresini dolduran adaylar ilana başvuru yapamazlar. Bu kapsamda azami süre içerisinde eğitimini tamamlayamayanların kadroyla ilişiği kesilir.

5- Öğrenci Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak (doğrulama kodu okunur ) yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi geçerlidir. 6-Askerlik durumunu gösterir belge e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.

7-Adli Sicil Kaydı Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir. 8-Tecrübe Belgesi istenen kadrolar için (SGK Hizmet Dökümü, Hizmet Belgesi, ilgili alanda çalıştığını gösterir belge)

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 9-İlan şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

E- DİĞER

AÇIKLAMALAR

1- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz birimleri sorumlu değildir. İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- İlanda belirtilen Üniversitemiz Birimlerinin web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

F- ÖNEMLİ NOT

3- Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4- İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

5- İlanımıza www.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 6-Atanmaya hak kazananlar belgelerinin aslını veya resmi kurumlarca (aslı gibidir) veya noter onaylı suretini veya e-Devlet üzerinden alınacak belgelerin ilanın çıkıldığı birime ibraz etmeleri gerekmektedir. Atama dosyasında bulunması gereken evraklara; https://personeldb.ege.edu.tr/tr-11916/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_-_ogretim_elemani_(ogretim_gorevlisi_-_arastirma_gorevlisi)_basvuru_kosullari.html adresinden ulaşılabilir.