Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 56 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 02:35, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 03:47
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize. 2547 Sayılı Kanun, "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" (https:.7pdb.adiyaman.edu.tr;'files/pdb.adiyaman.edu.tr/son%20kriterler.pdf) hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır).

BAŞVURU SÜRECİ: Başvuru şartları için "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesf'nin 16. Maddesi hükümleri geçerlidir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na. diğer adayların ilgili birimlere. Şahsen başvurmaları gerekmektedir

I-Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde; özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde dosyalanın (pdf formatında) içeren 7 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca I adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde dosyalannı (pdf formatında) içeren 5 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3- Doktor öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmiş, öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayan dosyalarını (pdf formatında) içeren 5 adet CD ve taşınabilir bellek; aynca I adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

4-Yükseköğrctim Genel Kurulu nun 23.11.2023 tarihli toplantısında Üniversitemiz adına alınan karar neticesinde "13.09.2023 tarihinden itibaren I yıl süreyle Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine alınacak olan Doktor öğretim Üyesi kadroları için 20/a maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.

5- İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren '"öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen belgeler

I-öğretim Elemanı Başvuru Formu ( https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar adresinde mevcuttur.)

2-özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4-Lisans'Lisansüstü diploma fotokopileri.

5-Lisans/Lisansüstü Transkrıpt Belgelerinin fotokopileri.

6-Yabancı ülkelerin yükseköğretim kuramlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulunca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi.

7'Ales Sınav Sonuç Belgesi.

8-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

9-Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için)

10-Son altı ay içinde çekilmiş I adet fotoğraf

11 -Adli sicil kaydı belgesi

12-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

13-llizmet Belgesi (Kamu kuramımda çalışmakta olanlar vc ayrılmış olanlar getireceklerdir)

İlk Başvuru Tarihi Son Başsuru Tarihi ön Değerlendirme Tarihi Sınav Tarihi Sonuç Açıklama Tarihi Başvuru Şekli

:30.12.2023 : 13.01.2024

: 17.01.2024 :22.01.2024

:25.01.2024

: Şahsen veya Posta yolu ile.

Sonuçların ilan edileceği internet Adresi: https://adiyaman.edu.tr/#

NOT: Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuru yapılabilecek olup iki veya daha fazla kadroya yapılan başvurular, son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular ve istenen evrakları eksik olarak gönderen adayların başvurulan dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

GENEL ŞARTLAR

I) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin lOO'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kumlu kararıyla belirlenir Diğer not sistemlerinin lOO'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlannın senatoları karar verir.

UNVAN ŞARTLARI

I) Devlet yükseköğretim kurumlannın araştırma görevlisi kadrolarına başvumlarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şanı aranır. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

2) öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şanı aranır.

MUAFİYET

I ) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kumlu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şanı aranmaz.

13843/2/1-1