Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Güncellendi

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 13 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 01:35, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 01:10
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Güncellendi

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kamın ile Öğretim Üyeliğine Yükselıilme ve Atanma YÖnetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınaeuklıı.

Adaylann Balıkesir Üniversitesi Öğretim üyesi Kadrolarına Başvuru ve At anma.-'Yeniden Atanma Kriterlerini (lıllp://www.balikesir.edu.lr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığının Mevzuat alı başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmekledir. Yabancı Ülkelerden alınım diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadınlan daimi statüde olup, adaylann lıaşvurduklan anabilinı dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurunnıııda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi. Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği aynca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışına ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) takını basılı dosya + dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 (altı) adet usb bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır

-Adaylann Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B- DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilinı dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kıınımıında çalışanlar ile ayrılmış olanlardan islenmekledir), yayın listesi. Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan I (bir) takım basılı dosya + dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 (dört) adet usb bellek ile birlikle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

c- doktor öğretim üvesi ; başvuru şartlari

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilinı dalım belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma-bclgclerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kummunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma vc yayınlarını kapsayan 1 (bir) lakım basılı dosya + dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 (dört) adet usb bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 ayıbm daha uz yiikihtıliiliiklcri kaldığım belgelendirmeleri zorunludur

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarım bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.