Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 00:40, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 01:36
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:

1- Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atama Esasları Yönergesi" hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarakhttps://personelilan.istiklal.edu.tr/adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile diğer ek belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2- Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurularda İstenilen Belgeler:

Başvuru için gerekli evrakların PDF formatında yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır.

a) Dilekçe (https://www.istiklal.edu.tr/pdb/belgeler-ve-formlar) adresindeki ilgili unvana ait dilekçe indirilip, bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.

b) Özgeçmiş (YÖK Formatında)

c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları

d) Puanlama Tablosu (Üniversitemiz Web sayfasında bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesindekitabloya uygun olarak doldurulacaktır.)

e) Diploma (Lisans ve Lisansüstü diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri, Doçentlik Belgesi - Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi eklenerek personel ilan sorumlusuna ulaşmaları gerekmektedir.)

f) Yabancı Dil Belgesi

g) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)

h) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)

i) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar onaylı belge ekleyecek. Hizmet belgesi olarak prim ve sigortalı gün sayısını gösteren belge kabul edilmeyecektir.)

j) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

k) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

l) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri)

m) Mecburi Hizmeti Olmadığına Dair Belge (Üniversitelerde Arş.Gör. olarak çalışmış veya çalışmakta olanlar için)

3- Önemli Notlar:

a) Yukarıdaki istenilen belgelerinhttps://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresine yüklenmesi gerekmektedir

b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir

c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir

d) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

e) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvurulan iptal edilir.

f) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (KPDS, ÜDS, YDS veya e- YDS veya YÖKDİL ) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise Dr. Öğr. Üyesi için en az 55 puan Doç. Dr. İçin en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.

g) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.

h) Üniversite web sayfasından ve/veyahttps://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

i) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

j) İlan başvurusu ile ilgili her türlü sorun ve bilgi almak içinadaydestek@istiklal. edu.trmail adresinden iletişime geçilebilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.