Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 ocak 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 00:35, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 01:34
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler*

1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneğine online başvuru sisteminde ulaşılabilmektedir. Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilmelidir. Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Dilekçe, ıslak imzalı olarak taranarak online başvuru sistemine yüklenmelidir.)

2. Nüfus Cüzdanı Sureti

1. Özgeçmiş ve yayın listesi ile ilan açıklamasında belirtilen alanlar başta olmak üzere tüm bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeler (Tüm belgelerin online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Sanatsal ve mesleki çalışmalar için resmi belge sunulmalıdır.)

2. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge

3. Lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik belgesi ve doçentlik belgesi (Yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgeler ile birlikte)

4. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

6. Adli sicil kaydı belgesi

* Başvurularda E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile Resmi Kurumlarca onaylı belgeler kabul edilmektedir.

Başvuru Hakkında Bilgiler:

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'ndeki başvurulan kadroya ait atanma şartları ile ilanda belirtilen diğer şartları sağlaması gerekmektedir.

3- Tüm başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindehttps://personelilan.mgu.edu.tradresi üzerinden elektronik ortamda alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

4- İlgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Doçent unvanı almış adaylar doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuramaz.

6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

7- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.