Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 24 akademik personel alacak Son başvuru tarihi 16 ocak 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 00:30, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 01:32
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d ve 31. maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize öğretim elemanı alınacaktır. Başvuran adayların 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe (İnternet Sayfamızda yayınlanacaktır)

2. Özgeçmiş,

3) https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan diploma notunu gösterir lisans mezuniyet belgesi veya Lisans diplomasının onaylı fotokopisi ve onaylı transkript fotokopisi (Gönderdiğiniz e-devlet çıktısında diploma notu görünüyorsa, transkripte gerek yoktur.)

4) İlan edilen kadroya bağlı olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan yüksek lisans/doktora mezun belgesi veya yüksek lisans/doktora diplomasının onaylı fotokopisi

5) Araştırma Görevlisi kadroları için https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan ilgili alanda öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi veya öğrenci olduğu kurumdan alınmış onaylı öğrenci belgesi

6) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

7) Bir adet fotoğraf

8) ALES Sonuç Belgesinin internet çıktısı

9) Yabancı Dil Belgesinin internet çıktısı

10) İlan edilen kadroya bağlı olarak tecrübe/sertifika belgelerinin fotokopisi

Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Birimlerin posta adresleri internet sayfamızda yer almaktadır. Son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri, sınav sonuçları ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili bilgileri başvurulan Fakülte/M.Y.O.nun internet adresi üzerinden duyurulacak olup, adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli Not: Ön Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen tarih mesai bitiminde ilgili birimin internet sayfasında duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi ilanlarına başvuracak adayların tabloda belirtilen ALES puan türünden en az 70 puan almaları ve ilan özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan; Araştırma Görevlisi kadroları için en az 50 puan almış olmak gerekir. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. 2023 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi: 02/01/2024 Salı

Son Başvuru Tarihi: 16/01/2024 Salı

Ön Değerlendirme Tarihi: 19/01/2024 Cuma

Sınav Giriş Tarihi: 23/01/2024 Salı

Sonuç Açıklama Tarihi: 25/01/2024 Perşembe

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize öğretim üyeleri alınacaktır. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İdarenin gerek gördüğü hallerde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Profesör kadrosu için 2547 Sayılı Kanun'un 26. maddesinde, Doçent kadrosu için 2547 Sayılı Kanun'un 24. maddesinde, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2- Başvuru dilekçesi (İnternet sayfamızda yayınlanacaktır.)

3- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

4- 2 adet fotoğraf, 5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/üzerinden) çıktıları (asılları atama olması halinde göreve başlaması sonrası talep edilecektir) veya onaylı fotokopisi (Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir),

6-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

7- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha, Profesör kadrosuna başvuranlar için altı (6) nüsha dosya (Dosyaların tamamı USB Bellek olarak teslim edilecektir.)

8- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu içinBayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu

9- Profesör kadrosu içinBayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi9. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

10- Askerlik durum belgesi, (terhis-tecil belgesi veyahttps://www.turkiye.gov.tr/üzerinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

11- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı

12- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı'ndan veyahttps://www.turkiye.gov.tr/üzerinden alınacak çıktı)

13- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi veyahttps://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu adresinden alacakları HİTAP Hizmet Dökümü

14-Mal bildirim formu, (Eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)

BAŞVURU YERİ

Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihi 16/01/2024 Salı günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.