Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 22 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 ocak 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 00:20, Son Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:23
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklara ilişkin detaylı bilgilere www.afsu.edu.tr web sayfasından erişilebilecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından ön incelemeye alınacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

5. Adayların başvuru yaptıkları ilandaki kadro derecelerine atanma şartlarına sahip olması gerekir.

6. Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

7. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na şahsen (08:30 - 17:00 saatleri arasında) yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Telefon: 0 272 2463335/40310/40335/40330

Adres : AFSU Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak No:3 Afyonkarahisar.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.

Telefon: 0 272 2463335 / 40310 / 40335 / 40330

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. ALES'in ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak, (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük

not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

KADRO ŞARTLARI: 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak şartı aranır.

3. Adayların ilgili kadro derecesine atanabilmek için gerekli hizmet süresi şartlarını sağlaması gerekir.

4. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi, öğretim görevlileri 2547 sayılı Kanun'un 31. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

5. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Web sitesinden alınacaktır.)

2. Özgeçmiş,

3. İki adet vesikalık fotoğraf.

4. Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript Fotokopisi,

5. Yüksek Lisans / Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi Fotokopisi,

6. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

7. ALES Sonuç Belgesi,

8. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,

9. Erkek Adaylar için Askerlik Durumlarını Gösteren Belge,

10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir),

11. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

12. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (e-Devlet üzerinden alınacak),

ÖNEMLİ NOTLAR:

Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Personel Daire Başkanlığı'na ulaşması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları http://www.afsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU YERİ:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak No: 3 AFYONKARAHİSAR

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ:

İlk Başvuru Tarihi : 30.12.2023

Son Başvuru Tarihi : 16.01.2024

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 24.01.2024

Sınav Giriş Tarihi : 02.02.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 09.02.2024