Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 35 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 30 Aralık 2023 00:06, Son Güncelleme : 30 Aralık 2023 01:18
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI (2023/05)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekli olup, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

4- ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibariyle 5 yıldır.

5- Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

❖ Adayların lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü adayın tercihine göre kullanılacaktır.

❖ Alan türü değişen programlardan mezun olanların başvurularında, beyan etmeleri durumunda lisans eğitimine başladıkları ALES puan türü dikkate alınacaktır.

❖ Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlara başvurularda ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

❖ İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

❖ Alan türü değişen programlardan mezun olanların başvurularında, beyan etmeleri durumunda lisans eğitimine başladıkları ALES puan türü dikkate alınacaktır.

❖ Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlara başvurularda, ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.

6- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

❖ Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

❖ Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

❖ Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

❖ Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

❖ Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

7- Araştırma Görevlisi kadroları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında ilan edilmiş olup,

❖ Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

MUAFİYET:

❖ Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar ile meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlisi kadrosuna atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinde yer alan başvuru formu)

2- Fotoğraf (2 adet)

3- Özgeçmiş

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz)

5- ALES Sonuç Belgesi

6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi

7- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır. (Ayrıca yurt dışından alınmış diplomalar için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge eklenmelidir.)

8- Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100'lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliği Yönetmelik uyarınca yapılacaktır.)

9- Tecrübe Belgeleri (İlan özel şartlarında tecrübe şartı bulunması halinde, çalışılan iş yerlerinden alınacak; çalışılan alanları, unvanları ve görev yapılan tarihleri gösterir imzalı belge ile SGK hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Kamuda çalışmış olanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar için ise ilgili kurumdan alınan onaylı hizmet belgesi ya da e-Devlet kapısı üzerinden alınan HİTAP hizmet belgesi ayrıca eklenmesi gerekmektedir.)

10- İlan özel şartlarında belirtilen diğer belge ve sertifikalar

11- Askerlik Durum Belgesi (Terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik durum belgesi)

12- Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

13- Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)

14- KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Formlar-KVK Formları" sekmesinde yer almaktadır.)

AÇIKLAMALAR:

❖ Atanmaya hak kazanıldığında istenilen belgelerin, Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılmak suretiyle mühürlenerek onaylanması veya noter tarafından onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

❖ Üniversite, ilanın sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

❖ Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

❖ İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

❖ Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2023/05)

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1- İlgililerin 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri"ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilana çıkılan kadro birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

6- Adayların istenen şartları taşımadığı veya belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7- İdare gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

8- Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent unvanını alanlar ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

. İlan Metni,

. Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinde bulunan başvuru formu),

. Fotoğraf (2 Adet),

. Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

. Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinden temin edilecektir.)

. Çalışma Belgesi (Üniversite ya da alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma kuruluşunda en az 2 (iki) yıl süre ile fiilen çalıştığına ilişkin belge)

. Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi

. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),

. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)

. Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler

. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)

. SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden veya askerlik şubesinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösterir belge)

. Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

. KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Formlar-KVK Formları" sekmesinde yer almaktadır.)

. Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeler ile başvuracak adaylar için gerekli tüm belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) adet fiziki dosya ile içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

❖ Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.

❖ Not-2: Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların, akademik değerlendirme puan bildirim formunda yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.

DOÇENT KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

. İlan Metni,

. Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinde bulunan başvuru formu),

. Fotoğraf (2 Adet),

. Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

. Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları" sekmesinden temin edilecektir.)

. Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi

. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),

. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)

. Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler

. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)

. SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden veya askerlik şubesinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösterir belge)

. Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

. KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Formlar-KVK Formları" sekmesinde yer almaktadır.)

. Adayların özgeçmiş, öğrenime ilişkin belgeler ile doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir. (Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların, akademik değerlendirme puan bildirim formunda yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

. İlan Metni,

. Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları " sekmesinde bulunan başvuru formu),

. Fotoğraf (2 Adet),

. Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

. Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları " sekmesinden temin edilecektir.)

. Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi

. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),

. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)

. Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler

. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)

. SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden veya askerlik şubesinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösterir belge)

. Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

. KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki "Formlar-KVK Formları" sekmesinde yer almaktadır.)

. Adayların özgeçmiş, öğrenime ilişkin belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir. (Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların, akademik değerlendirme puan bildirim formunda yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.