Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 12 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 29 Aralık 2023 05:45, Son Güncelleme : 06 Ocak 2024 01:38
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda program ve anabilinı dalı ile ünvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların başvurularını, 29 Aralık 2023 - 12 Ocak 2024 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılacak olanlar, 10 (on) yıl süreyle (kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç), gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyetle bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmadıklarını teyit eden resmi belgeleri veya mesleki faaliyetleri varsa bu faaliyeti sona erdirdiklerine ilişkin belgeyi sunacaklarını taahhüt eden bir dilekçe verirler.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacctlcpc.cdu.lr/duyiirular/atama-kritcrlcri 2019basvunikosullari) ve atama kriterlerini

(https://haccttcpc.cdu.tr/duvurular/atama-kritcrlcri 2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğilimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı aşağıdaki maddeye (*) tabi olacaklardır.

(*) Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya % 100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline https://hacettepe.edu.tr/fs/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir. Bu şartı karşılamış adayların ilgili birimden yabancı dilde ders verme sınavını başardıklarına ilişkin belgeyi de başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ecza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların basılı olarak bir adet hazırlayacakları yayın dosyalarına aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

1- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'niıı Öğretim Üyesi ile ilgili maddelerinde islenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri (https://hacettepe.edu.tr/d.uyurular/atama-kriterleri adresinden sağlanacak)

2- Diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (E-devlel üzerinden alınacak belgeler geçerlidir)

3- Kriterleri sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir,),

4- Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Kaldım Belgesi "ne sahip olmaları gerekir. Üniversitemiz dışı kuramlardan alman Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkez,i tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek olan Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler.),

5- Özgeçmiş formu, Akademik etkinlik puan formu vc kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir (htiDs://haccıtcpc.cdu.Lr/dııvurular/atama-kritcrlcri bclec form wcb adresinden temin edilebilir.)

DİKKAT: Ek olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen belgelerin birer kopyası ve Nüfus kayıt örneği (E-devlet üzerinden alınacak) ile Fotoğraf (2 ad.) da başvurulan birime iletilmelidir. Profesörlük kadrosu başvuruları için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde yüklenmiş okluğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçent kadroları için 6, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet taşınabilir bellek ile 5 adet (yaklaşık A4 kağıdı boyutlarında hava yastıktı) zarfı ilan süresi içerisinde ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır ve başvurular şahsi olarak yapılacaktır.

İlan olunur.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.