Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 12 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 29 Aralık 2023 04:55, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 06:26
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Genel Bilgiler

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır. Öğretim elemanı adaylarının ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuruda İstenen Belgeler

1- Başvuru Formu (http://personel.erdogan.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

2- Onaylı Lisans Not Durum Belgesi,

3- İlan Özel Şartına Göre Onaylı Mezuniyet Belgeleri veya Öğrenci Belgesi,

4- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Örneği,

5- ALES Sonuç Belgesi,

6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YÖKDİL veya dengi),

7- İlan Özel Şartına Göre Tecrübe Belgesi

Not: İstenilen belgelerin aslı ibraz edilmek koşuluyla fotokopisi veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü örneği ya da e-Devletten alınan karekodlu güncel belgenin teslim edilmesi gerekmektedir.

Genel Şartlar

1- 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Merkezi sınav (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eş değerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Başvuru Başlama Tarihi : 29.12.2023

Son Başvuru Tarihi : 12.01.2024

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 16.01.2024

Giriş Sınavı Tarihi : 19.01.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 23.01.2024

Başvuru Tipi : Şahsen veya Posta

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.erdogan.edu.tr

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Genel Bilgiler

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara erdogan.edu.tr ve personel.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir. Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla, profesör ve doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. Postadan kaynaklı gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Genel Şartlar

- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

- Yurt dışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olması gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesörler İçin: Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Örneği, Adli Sicil Kaydı, Askerlik Durum Belgesi, 2 (iki) adet fotoğraf, Yönerge'nin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1'de belirtilen bilgileri içeren 6 (altı) adet Taşınır Bellek

Doçentler İçin: Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Örneği, Adli Sicil Kaydı, Yabancı Dil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, 2 (iki) adet fotoğraf, Yönerge'nin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1'de belirtilen bilgileri içeren 4 (dört) adet Taşınır Bellek

Doktor Öğretim Üyeleri İçin: Başvuru Formu, Onaylı Mezuniyet Belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Örneği, Adli Sicil Kaydı, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, 2 (iki) adet fotoğraf, Yönerge'nin ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosunu içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ve EK-1'de belirtilen bilgileri içeren 4 (dört) adet Taşınır Bellek

Not: 1- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından veya e-Devletten alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Halen kurumumuzda görev yapan personel hariç)

2- Onaylı istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek koşuluyla fotokopisi veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü örneği ya da e-Devletten alınan karekodlu güncel belgenin teslim edilmesi gerekmektedir.

Açıklamalar

- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 7. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen kadrolara atama yapılabilir.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

* Kadronun bulunduğu bölümde yabancı dille öğretim yapıldığında bu kadroya atanmak üzere başvuruda bulunan adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 100 (yüz) tam puan üzerinden asgari 85 (seksen beş) puan almış olması gerekmektedir.