Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 2 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Aralık 2023 00:45, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 01:56
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, adli sicil kaydını, özgeçmişlerini, 1 adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş), ilgili temel alan puanlama tablosunu kapsayan bir adet dosya ve yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, özgeçmişlerini, 1 adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş), ilgili temel alan puanlama tablosunu, nüfus cüzdan suretlerini, adli sicil kaydını, yabancı dil sınavı başarı belgelerini kapsayan bir adet dosya ve bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve Yabancı Dil belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti, adli sicil kaydını, 1 adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş), ilgili temel alan puanlama tablosunu kapsayan bir adet dosya ve bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini, bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet Flash Bellek ile kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.

6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde" belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7- Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına https://personel.yalova. edu.tr/Page/Icerik/ogretim-uyesi-alim-ilani adresinden ulaşabilirler.

8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.

9- Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

10- Flash Bellek ile verilen evrakların tamamı PDF formatında olması gerekmektedir.

11- İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

12- Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.