Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 2 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Aralık 2023 00:40, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 01:54
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1- BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; 19/12/2023-02/01/2024 tarihleri mesai saatleri içerisinde https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece çevrimiçi olarak https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartların a uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Çevrimiçi olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ilanın her aşamasında kontrol ve teyit amaçlı olarak gerekti ğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2- PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURULARDA İSTENİLENLER:

a) Başvuru dilekçesi https://pdb.sinop.edu.tr/belgeler/adresindeki ilgili ünvana ait dilekçe bilgisayar ortamında doldurulup imzalandıktan sonra pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir. (Profesör kadrosuna başvuran aday Başlıca Araştırma Eserini dilekçesinde belirtecektir).

b) Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuran Aday başvuru esnasında belirlediği 3 (üç) farklı konunun yer aldığı deneme dersine ait dilekçesini pdf olarak sisteme yükleyecektir.

- Üniversitelerde görev yapmakta/yapmış olan ders veren kadrolu öğretim elemanları hariç olmak üzere daha önce ders verme deneyimini sağlamayan Doçent kadrosuna başvuran aday başvuru esnasında belirlediği 3 (üç) farklı konunun yer aldığı deneme dersine ait dilekçesini pdf olarak sisteme yükleyecektir.

c) Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/ 14/2022/10/SNU-ARM-009-KVK- Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Acik-Riza-Metni.pdf) web adresinden ulaşıp imzaladıktan sonra pdf olarak tekrar sisteme yükleyecektir.

- Kişisel Veriler Kanunu Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metnine (https://kalite.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/ 14/2022/10/SNU-AYM-016-KVK- Mevzuati-Uyarinca-Akademik-Personel-Adayi-Aydinlatma-Metni.pdf ) web adresinden ulaşıp imzaladıktan sonra pdf olarak sisteme yükleyecektir.

ç) Özgeçmiş (YÖK Formatında)

d) Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/belgeler/ internet adresinden temin edilen Sinop Üniversitesi Akademik Değerlendirme Formu doldurulup imzalandıktan sonra pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir.

e) Bilimsel Çalışma ve Yayınları

f) Diploma [e-Devlet üzerinden alınan barkotlu ve okunaklı Lisans ve Lisansüstü mezuniyet belgeleri. (e-Devlette eğer Lisans ve Lisansüstü belgeleri yoksa diplomaların aslı veya geçici mezuniyet belgeleri)].

g) e-Devletten alınmamış belgelerin Noter veya ilgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.

ğ) Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alınan barkotlu belge)

h) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge).

ı) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)

i) Hizmet Belgesi [Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir].

j) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

k) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)

l) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ya da belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeler)

3-ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Yukarıdaki istenilen belgelerin https://personelilan.sinop.edu.tr/ web adresine yüklenmesi gerekmektedir.

b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği, barkod / karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.

c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

ç) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların atamaları ya pılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

d) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

e) Profesör ünvanı olanlar, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

f) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS, e-YDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir.

g) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.

ğ) Üniversitemiz internet sayfasından ve/veya https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

h) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ı) Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan şartı aranmaz.

i) Makalelerin basıldığı derginin hangi indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi gereklidir. Sempozyum, kongre ve çalıştaylarda alınan görevlerin veya sunumların belgelendirilmesi gerekmektedir. Kitap veya bölüm yazarlığında uluslararası ya da ulusal kitabın künyesi eklenmelidir.

j) Eserlerin yayımlanmış veya DOI numarası almış olması gereklidir.

k) Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/ mevzuat/ web adresinden ulaşılabilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.