Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 2 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Aralık 2023 00:35, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 01:52
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunumun ilgili maddeleri ile bu Kanun'a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurlun Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

. Profesör kadrolun daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 6 (altı) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

. Doçent kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarım, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 4 (dört) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Taşınabilir Bellek) şahsen ilanda belirtilen süre içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

. Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalım belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisini, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 4 (dört) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Taşınabilir Bellek) şahsen ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili dekanlığa ya da müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.

. Adayların, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde bulunan puan tablosunu eksiksiz doldurup her sayfası imzalı olacak şekilde hazırlanarak dosyalarına eklemeleri zorunludur.

. Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili binme teslim etmeleri gerekmektedir.

. Profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar.

. Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz; başvurması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılır.

. Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliklerinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

. Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

. Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir,

. İnternet Adresi: http://www.alparslan.edu.tr

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.