Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 2 ocak 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Aralık 2023 00:25, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 01:42
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

- Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

- Başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi: 03.01.2024 mesai bitimi

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Başvuru Başlama Tarihi : 19.12.2023

Son Başvuru Tarihi : 03.01.2024

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 05.01.2024

Giriş Sınavı Tarihi : 08.01.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.01.2024

Başvuru Adresi:

Araştırma Görevlileri için İlgili Fakülte Dekanlıklarına

Merkez Kampüs başvuruları için

T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü,

Kayseri Caddesi, Yenişehir Mahallesi,

58140, Merkez Kampüs/SİVAS

Gemerek MYO için Gemerek MYO Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu) Gemerek/SİVAS

Gürün MYO için Gürün MYO Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu) Gürün / SİVAS

Koyulhisar MYO için Koyulhisar MYO Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu) Koyulhisar/SİVAS

Sağlık Hizmetleri MYO için Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu) Merkez Kampüs/SİVAS

İlahiyat Fakültesi için İlahiyat Fakültesi Dekanlığına (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu) Merkez Kampüs/SİVAS

Türk Müziği DK İçin Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu) Merkez Kampüs/SİVAS

Yabancı Diller YO için Yabancı Diller YO Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu) Merkez Kampüs/SİVAS

Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO için Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu) Zara/SİVAS

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.cumhuriyet.edu.tr

Genel Şartlar

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı diller yüksekokulunda istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.) Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

- Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.

- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Başvuru Formu

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4- Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5- Transkript fotokopisi (ilgili kurumdan onaylı ) veya e-Devlet çıktısı (Lisans eğitimi ile ilgili),

6- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlileri için)

7- ALES Sonuç Belgesi,

8- Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç),

9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

10- Fotoğraf (2 adet resim, 1 tanesi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

11- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) Önemli Notlar:

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi (isteniyorsa); hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazı ve SGK pirim ödeme gün sayısına göre sgk dökümü ile belgelendirilmelidir.

4- Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi eklenerek gönderilmesi zorunludur.

5- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

6- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9- Lisansüstü Eğitim aşamasında kayıt dondurma işlemi yapıp pasif öğrenci görünenlerin münacatları kabul edilmeyecektir.

13261/1-1