Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 29 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 15 Aralık 2023 00:35, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 02:44
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun'un Ek 38'inci maddesi uyarınca belirlenen %30'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kurumları tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası"na sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kurumları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 07.04.2023 tarihli, E.20730 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ile bildirilen 05.04.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR

1. Doçentliğini biyoloji alanında almış olup enzim klonlama üzerine çalışmaları olmak.

2. Veteriner fakültesi mezunu olup doçentliğini veterinerlik parazitolojisi alanında almış olmak.

3. Veteriner fakültesi mezunu olup doçentliğini veteriner zootekni alanında almış olmak.

4. Doçentliğini matematik ve fen bilimleri eğitimi alanında almış olup matematik eğitimi ve teknoloji entegrasyonu üzerine çalışmaları olmak.

5. Doçentliğini spor bilimleri (fiziksel aktivite ve sağlık) alanında almış olup egzersiz üzerine çalışmaları olmak.

6. Doçentliğini çocuk diş hekimliği bilim alanında almış olup çocuk diş hekimliğinde bilgisayarlı tomografi üzerine çalışmaları olmak.

7. Doçentliğini ortodonti bilim alanında almış olup farklı braketlerin ortodontik tedavilerdeki başarıları üzerine klinik çalışmaları olmak.

8. Doçentliğini ortodonti bilim alanında almış olup hızlı üst çene genişletme uygulamasının solunum yolu üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

9. Doçentliğini Türk İslam edebiyatı alanında almış olup tekke-tasavvuf şairleri üzerine çalışmaları olmak.

10. Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış olup uluslararası işletmecilik üzerine çalışmaları olmak.

11. Doçentliğini uluslararası iktisat alanında almış olup dış ticarette katma değer üzerine çalışmaları olmak.

12. Doçentliğini Kur'an-ı Kerim okuma ve kıraat ilmi alanında almış olup kıraat alanındaki yazma eserler üzerine çalışmaları olmak.

13. Doçentliğini mimarlık bilim alanında almış olup ofis binalarının yapısı üzerine çalışmaları olmak.

14. Doçentliğini plastik sanatlar alanında almış olup görsel kimlik üzerine çalışmaları olmak.

15. Eczacılık fakültesi mezunu olup doktorasını farmasötik toksikoloji alanında yapmış olmak.

16. Doktorasını Türkçe eğitimi alanında yapmış olup Türkçe ders kitapları ve çocuk edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.

İlan olunur.

13017/1-1