Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 28 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 14 Aralık 2023 00:05, Son Güncelleme : 15 Aralık 2023 03:13
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" (https://pdb.adiyaman.edu.tr/files/pdb.adiyaman.edu.tr/son%20kriterler.pdf) hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır).

BAŞVURU SÜRECİ: Başvuru şartları için "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi"nin 16. maddesi hükümleri geçerlidir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na, diğer adayların ilgili birimlere; Şahsen başvurmaları gerekmektedir.

1- Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde; özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, Öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/ tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde dosyalarını (pdf formatında) içeren 7 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesinin sureti, bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde dosyalarını (pdf formatında) içeren 5 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmiş, Öğretim üyesi başvuru puanlama tablosu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar) ve bilimsel çalışmalarının tamamını kapsayan dosyalarını (pdf formatında) içeren 5 adet CD ve taşınabilir bellek; ayrıca 1 adet basılı dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

4- Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 23.11.2023 tarihli toplantısında Üniversitemiz adına alınan karar neticesinde "13.09.2023 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine alınacak olan Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 20/a maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.

5- İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler

1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://pdb.adiyaman.edu.tr/tr/dokumanlar adresinde mevcuttur.)

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4- Lisans/Lisansüstü diploma fotokopileri.

5- Lisans/Lisansüstü Transkript Belgelerinin fotokopileri.

6- Yabancı ülkelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulunca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi.

7- ALES Sınav Sonuç Belgesi.

8- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

9- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

10- Adli sicil kaydı belgesi

11- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

12- Hizmet Belgesi (Kamu kurumunda çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar getireceklerdir)

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

ÜNVAN ŞARTLARI

1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

12968/2/1-1